Anne M. Lystad

Anne M. Lystad

Anne M. Lystad er utdannet psykiatrisk sykepleier og ansatt som seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun har veilederkompetanse, har vært lærer ved sykepleierhøgskole og har mange års ledererfaring. Lystad har hatt verv som tillitsvalgt, verneombud og meddommer i arbeidsretten. Forfatterens spesialområde er knyttet til arbeidsmiljø med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv (IA). Lystad samarbeider tett med blant annet arbeidstilsynet i forbindelse med arbeidsmiljøoppfølging i helsesektoren. Hun deltar i ulike samarbeidsgrupper med andre organisasjoner, arbeidsgivere og myndigheter om tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet og senke sykefraværet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform