Anne Breiby

Anne Breiby

Anne Breiby er utdannet cand. scient og har jobbet som statssekretær i Næringsdepartementet og politisk rådgiver i Fiskeridepartementet. Hun har de siste 20 årene primært arbeidet i styrer og har vært styremedlem i et 30-talls virksomheter, deriblant en rekke offentlig eide virksomheter som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Avinor og Giek Kredittforsikring. I tillegg til sitt virke i praktisk styrearbeid gir Breiby forelesninger på universitets- og høyskolenivå med utgangspunkt i sin lange og mangfoldige styrepraksis.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform