Anne Arnesen
© Foto: Privat

Anne Arnesen

Anne Arnesen har doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og arbeider ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Hennes forskningsinteresse er kvalitetsvurdering av kartleggingsverktøy til bruk i skolen og hvordan disse kan bidra til å tilpasse læringsstøtte og følge opp elevenes utbytte av den for å sikre mestring og inkludering gjennom skoleforløpet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform