Anne Øverlie

Anne Øverlie

Omtale
Anne Øverlie er høgskolelektor ved videreutdanning i klinisk sykepleie til pasienter med kreftsykdom ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo, studiested Diakonova. I tillegg har hun veileder- og sensoroppdrag ved videreutdanning i klinisk gastrosykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Øverlie er utdannet sykepleier og har mastergrad i klinisk helsearbeid. Hun har vært høgskolelærer i bachelorutdanningen og koordinator for flere videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen. Hun har lang klinisk erfaring fra kirurgiske avdelinger, blant annet fra gastrokirurgi, og fra gynekologi og fra øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus, Bergen.
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3