Anne Øverlie

Anne Øverlie

Omtale
Anne Øverlie er høgskolelektor ved Høyskolen Diakonova, der hun blant annet har koordineringsansvar for heltidsstudentene i videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. Hun er utdannet sykepleier og har blant annet pedagogisk seminar og master i klinisk helsearbeid. Øverlie har vært høgskolelærer/-lektor og koordinator for videreutdanninger i klinisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen. Hun har bred erfaring som sykepleier fra gynekologisk og gastrokirurgisk avdeling ved Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, og har vært regionleder ved Kreftforeningens omsorgssenter i Bergen. Øverlie er medforfatter på flere lærebøker i sykepleierutdanningen.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2