Anne Øverlie

Anne Øverlie

Anne Øverlie er høgskolelektor ved videreutdanning i kreftsykepleie ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo, studiested Diakonova. Hun har også veileder- og sensoroppdrag ved videreutdanning i klinisk gastrosykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen og campus Førde. Øverlie er utdannet sykepleier og har mastergrad i klinisk helsearbeid, studieretning palliasjon. Hun har vært høgskolelærer i bachelorutdanningen og koordinator for flere videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen. Hun har lang klinisk erfaring fra kirurgiske avdelinger, blant annet fra gastrokirurgi, og fra gynekologi og fra øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus, Bergen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform