Anna Järnrot

Anna Järnrot

Anna Järnerot er universitetslektor i pedagogikk med master i Utdanningsledelse. Hun underviser i pedagogikk og spesialpedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, og har mange års erfaring fra grunnskole og videregående skole. Forskningsinteresser er knyttet til studentaktiv læring og kunnskapssyn. Andre fokus er grunnskolelærerstudenter sin profesjonsutvikling generelt og spesifikt innenfor grunnleggende ferdigheter, lese-, skrive- og matematikkvansker. I tillegg er Järnerot opptatt av elevers og studenters følelse av mening med utdanning. Det er tett koblet til hvilke konsekvenser kunnskapssyn og teoretiseringen av skole får på aktørene i utdanning og samfunn.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2