André Berg Thomstad

André Berg Thomstad er oberstløytnant og hovedlærer innen områdene beredskap, krisehåndtering og militære fellesoperasjoner på FHS/Stabsskolen. Han har master i militære studier fra Forsvarets høgskole, variert tjeneste fra Forsvaret og erfaring fra internasjonale operasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform