Øyvind Geelmuyden Grøn

Øyvind Geelmuyden Grøn

Øyvind G. Grøn er norsk fysiker. Han er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor II ved Universitetet i Oslo. Grøn studerte realfag ved Universitetet i Oslo, ble meteorolog og lektor i 1973 og forsvarte doktorgraden i fysikk ved Universitetet i Oslo i 1990 på en avhandling om frastøtende gravitasjon. Grøn mottok i 1988 H.M. Kongens gullmedalje og Illustrert Vitenskaps forskerpris. I 2004 fikk han Høgskolen i Oslos pris for forskning og utvikling og i 2010 Høgskolen i Oslos formidlingspris. Grøn ble medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 2005 og æresmedlem av Norsk Astronomisk Selskap i 2010.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform