Ørnulf Haraldstad

Ørnulf Haraldstad (f. 1952) er biolog, cand. real. fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet som fiskeforvalter og miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Agder. Han har vært sentral i arbeidet med kalking i laksevassdrag, har skrevet en rekke forskningsrapporter og har fått publisert artikler om laks og ål i internasjonale forskningstidsskrifter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform