Åshild Kolås

Åshild Kolås har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og arbeider som seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO). Hun forsker på etnisitet, styresett, identitetspolitikk, konfliktløsning og fredsbygging. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om disse temaene. Nylig kom boken Sovereignty Revisited: The BasqueCase (London, 2017, redigert sammen med Pedro Ibarra Güell) ut.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2