Åse Johnsen

Åse Johnsen

Åse Johnsen er førsteamanuensis i spansk språk ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Hun forsker innenfor interkulturell kommunikasjon, med spesiell fokus på oversettelse. Hun har ledet en internasjonal forskergruppe med fokus på tursimediskurs. Sammen med Liv Eide har hun skrevet flere artikler og holdt innlegg om Cuba som turistdestinasjon.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2