I denne første av to episoder ønsker professor i etikk, Odin Lysaker, og professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap.

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. I boken "Verdier i konflikt. Etikk i et mangfoldig samfunn" skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast