For vurderingseksemplar, pressehenvendelser og lignende, ta kontakt med markedsavdelingen: 21 61 66 71.

Henvendelser av mer faglig art rettes til den aktuelle forlagsredaktør.

Spørsmål vedrørende bestillinger i nettbutikken, betaling, brukerstøtte og lignende sendes til kundeservice.

 

Fride Bergem
Forlagssjef

Tlf. 402 44 980

 

Tone Senje
Redaksjonssjef barnetrinn

Tlf. 924 37 282

 

Cecilie Mileman
Konstituert redaksjonssjef ungdomstrinn

Tlf. 951 23 242

 

Vibeke Kløvstad
Redaksjonssjef digital

Tlf. 934 59 860

 

Ane Ramm
Redaktør - naturfag (1.-7. trinn)

Tlf. 932 17 396

 

Ingar Ebbestad
Redaktør - musikk (1.-10. trinn) og matematikk (5.-7. trinn)

Tlf. 918 51 328

 

Toril Lindberg
Redaktør - engelsk (5.-7. trinn)

Tlf. 911 36 558

 

Hege Rødahl Scarpellino
Redaktør - norsk og engelsk fordypning (8.-10. trinn)

Tlf. 957 04 504

 

Sigrid Briseid
Redaktør - norsk (5.-7. trinn)

Tlf. 990 11 131

 

Linn Kristin Junker Gran
Redaktør - tysk og engelsk (1.-4. trinn)

Tlf. 472 38 243

 

Stine Mari Velde Marthinsen
Redaktør - samfunnsfag (8.-10. trinn)

Tlf. 986 13 992

 

Asbjørn Hageli
Redaktør - matematikk (8.-10. trinn)

Tlf. 411 08 865

 

Guro Barstad Corneliussen
Redaktør - naturfag (8.-10. trinn) og mat og helse

Tlf. 412 25 990

Kjetil Ødegårdstuen
Salgskonsulent

Tlf. 906 72 641

 

Andreas Fyrileiv
Webdesigner

Tlf. 996 44 351

 

Dyveke Eriksen
Manusredaktør

Tlf. 975 93 411

 

Mie Bindner Klemetrud
Sekretær

Tlf. 959 06 579

 

Hilde Margrete Bjørklund
Markedsansvarlig realfag

Tlf. 930 85 213

 

Cathrine Taxt-Bassant
Markedsansvarlig språkfag og samfunnsfag

Tlf. 900 64 117

 

Vigdis Pedersen
Markedsansvarlig språkfag og samfunnsfag

Tlf. 913 21 596