Oversikt over åpne og gratis nettressurser som kan brukes til øving.

Alfabetisering
ORD

Grammatikker
Praktisk norsk nivå fra A1
Norsk grammatikk nivå fra A2

Norsk og samfunnskunnskap

Norges historie nivå fra B1
I trafikken nivå fra A1
På vei (2012) nivå A1–A2
Stein på Stein (2014) nivå B1
Her på berget (2016) nivå B2–C1
Norsk på 1-2-3 (2017) nivå A1–A2