Vurdering

For lærere i grunnskole, videregående og voksenopplæring tilbyr Cappelen Damm vurderingseksemplar og prøvetilgang når skolen vurderer bytte av læreverk eller innkjøp for nye fag.

Cappelen Damm Akademisk tilbyr vurderingseksemplarer til fagansvarlige og forelesere ved universiteter og høgskoler.

Vurderingseksemplar

Hvis vi tilbyr vurderingseksemplar av boka du ønsker, vil du finne lenke på produktsiden som sier «Vurderingseksemplar for lærere» eller «Vurderingseksemplar for høgskole- og universitetsansatte». Klikk på lenken og fyll ut skjemaet.

Merk: Du må være registrert og innlogget for å kunne bestille vurderingseksemplar.

Vurderingseksemplarer er ment til informasjon for alle fagansvarlige ved undervisningsstedet, og er ikke personlig eie. Hver enkelt henvendelse vil bli vurdert, og vi ber om forståelse for at vi normalt ikke kan sende mange eksemplarer av samme tittel til hver skole, institutt eller avdeling.

Prøvetilgang

Vi tilbyr prøvetilgang til våre digitale ressurser for skoler og læresteder. En prøvetilgang gir full tilgang til ressursen i en periode. For å be om prøvetilgang må du være innlogget på cdu.no.

Søk opp den digitale ressursen du vil teste ut og trykk på lenken «Prøvetilgang for skolen». Du mottar en e-post når tilgangen er opprettet. E-posten sendes også til lærer(e) som står oppført som skolens kontaktperson(er) hos oss.

Den digitale ressursen vil være tilgjengelig for alle registrerte brukere ved skolen i prøveperioden. Vær oppmerksom på at gruppefunksjonalitet ikke kan benyttes ved prøvetilgang.