For lærere i grunnskole, videregående og voksenopplæring tilbyr Cappelen Damm vurderingseksemplar og prøvetilgang når skolen vurderer bytte av læreverk eller innkjøp for nye fag.

Cappelen Damm Akademisk tilbyr vurderingseksemplarer til fagansvarlige og forelesere ved universiteter og høgskoler.

Merk: Du må være innlogget for å kunne bestille vurderingseksemplar.

Vurderingseksemplar

Hvis vi tilbyr vurderingseksemplar av boka du ønsker, vil du finne lenke på produktsiden som sier «Vurderingseksemplar for lærere» eller «Vurderingseksemplar for høgskole- og universitetsansatte».

Fysiske vurderingseksemplarer er ment til informasjon for alle fagansvarlige ved undervisningsstedet, og er ikke personlig eie. Hver enkelt henvendelse vil bli vurdert, og vi ber om forståelse for at vi normalt ikke kan sende mange eksemplarer av samme tittel til hver skole, institutt eller avdeling.

Digitalt vurderingseksemplar er et miljøvennlig, raskt og praktisk alternativ til det fysiske eksemplaret.

Hvis det er digitalt eksemplar tilgjengelig av tittelen du har søkt opp, vil du se dette i bestillingsskjemaet, enten som eneste alternativ eller som alternativ til fysisk eksemplar.

Vurderingseksemplar
Når forespørselen er godkjent, vil det digitale eksemplaret bli tilgjengelig på cdu.no/Min side, under 'Vurderingseksemplar'.

 

 


For grunn- og videregående skole holder det at én lærer bestiller digitalt vurderingseksemplar. Alle øvrige ansatte ved lærestedet, som har registrert seg på cdu.no, vil automatisk få tilgang til de samme eksemplarene.

I forbindelse med fagfornyelsen er digitale vurderingseksemplarer av Cappelen Damms nye lærebøker til LK20-fagfornyelsen for 1.-13. trinn nå tilgjengelig på Min side under 'Vurderingseksemplar' for alle lærere som er registrert på cdu.no. (Kreves ingen bestilling)

 

Prøvetilgang

Vi tilbyr prøvetilgang til våre digitale ressurser for skoler og læresteder. En prøvetilgang gir full tilgang til ressursen i en periode.

Søk opp den digitale ressursen du vil teste ut og trykk på lenken «Prøvetilgang for skolen». Du mottar en e-post når tilgangen er opprettet. E-posten sendes også til lærer(e) som står oppført som skolens kontaktperson(er) hos oss.

Den digitale ressursen vil være tilgjengelig for alle registrerte brukere ved skolen i prøveperioden. Vær oppmerksom på at gruppefunksjonalitet ikke kan benyttes ved prøvetilgang.