Meny

Handlekurv

Kjøp og bruk av digitale læremidler

Administrering av brukere og digitale ressurser gjør du i Brukeradministrasjonen. Denne finner du på Min side når du er innlogget på CDU.

Bestill tilgang til digitale ressurser og Unibok på cdu.no, Les mer om våre salgs og leveringsbetingelser her. Dersom du kjøper på vegne av andre, må du koble lisensen fra brukeren din i Brukeradministrasjonen på Min side.
 

Hvordan få tilgang til en digital ressurs/Unibok skolen har kjøpt?

Slik gir du deg selv tilgang til en lisens som skolen har bestilt:

Gå til Brukeradministrasjon. Klikk på den digitale ressursen du ønsker tilgang til under Skolens digitale ressurser. Klikk "Legg til lærer(e) "og huk av for navnet ditt. Avslutt med "Legg til valgt(e) lærer(e) ". Du finner din tilgang på Min side under Mine digitale ressurser.

Merk! For at du skal få tilgang til Unibok, må skolen være registrert for Feide-pålogging på CDU.

 

Hvordan gi andre lærere og elever tilgang til digitale ressurser/Unibok

For at en bruker skal få tilgang til en digital ressurs/Unibok må personen være registrert som bruker på cdu.no

Gå til Brukeradministrasjon og klikk på den digitale ressursen/Uniboka under Skolens digitale ressurser, som du ønsker å gi tilgang til. Klikk "Legg til elev(er)" eller "Legg til lærer(e)". Huk av foran navn(ene) på den/de som skal ha tilgang. Klikk "Legg til valgt(e) lærer(e)". De valgte brukerne kan nå ta i bruk ressursen ved å logge inn på cdu.no, gå til Min side og finne ressursen(e) under Mine digitale ressurser, eller ved å gå direkte til ressursens nettadresse.

 

Hvordan å opprette en elevgruppe og gi elevgruppen tilgang til en digital ressurs

Gå til Brukeradministrasjonen på Min side. Klikk på Elevgrupper og velg "Opprett elevgruppe"
Skriv inn navn og beskrivelse på gruppa. Avslutt med Lagre.

Deretter legger du til elevene som brukere i gruppa.
Klikk på gruppa sitt navn og Klikk "Legg til elev(er)" eller "Legg til lærer(ere)".
Huk av foran navnene på de som skal være med i gruppa og klikk "Legg til valgt(e) elev(er)/lærer(e)".
Husk å legg til læreren i gruppa.

Gi deretter elevgruppa tilgang til den digitale ressursen i Brukeradministrasjonen. Klikk på den digitale ressursen under Skolens digitale ressurser, som du ønsker å gi elevgruppa tilgang til. Klikk på "Legg til elevgruppe(r)". Huk av foran gruppa(E) og avslutt med "Legg til valgt(e) elevgruppe(r)".

Det vises en melding i toppen: "x bruker(e) er gitt tilgang".

Brukerne i den/de valgte gruppene kan nå ta i bruk ressursen ved å logge inn på cdu.no, gå til Min side og finne ressursen(e) under Mine digitale ressurser, eller ved å gå direkte til ressursens nettadresse.

NB! Hvis du i etterkant legger til nye brukere i en gruppe, må du gi én og én av disse tilgang til de digitale ressursene.

Se video om å opprette elevgruppe og gi elevgruppen tilgang til digital ressurs

Feilmelding om at antall brukere er større enn antall tilganger tilgjengelig

Hvis antall tilganger tatt i bruk, er større enn antall tilganger tilgjengelig, vil dette sperre innlogging for alle brukerne, som er tilknyttet ressursen.

Dersom alle brukere tilknyttet ressursen skal ha videre tilgang, må det bestilles flere lisenser.

Dersom ikke alle brukere tilknyttet ressursen skal ha tilgang, må det fjernes brukere slik at antall brukere er lik eller færre enn tilgjengelige tilganger.

Du fjerner brukere fra den digitale ressursen i Brukeradministrasjonen slik: Klikk på ressursen som har for mange brukere i forhold til antall lisenser. Klikk "Fjern bruker(e) fra ressursen". Huk av foran navn(ene) på den/de som ikke skal ha tilgang. Avslutt med "Fjern valgt(e) bruker(e)".