Kjøp og bruk av digitale læremidler

Administrering av brukere og digitale ressurser gjør du i Brukeradministrasjonen. Denne finner du på Min side når du er innlogget på cdu.no.

Bestill tilgang til digitale ressurser og Unibok på cdu.no, les mer om våre salgs og leveringsbetingelser her. Dersom du kjøper på vegne av andre, må du koble lisensen fra brukeren din i Brukeradministrasjonen på Min side.

Hvordan få tilgang til en digital ressurser/Unibok skolen har kjøpt?


Slik gir du deg selv tilgang til en lisens som skolen har bestilt:

 • Gå til Brukeradministrasjon.
 • Klikk på den digitale ressursen du ønsker tilgang til under Skolens digitale ressurser.
 • Klikk 'Legg til lærer(e)' og huk av for navnet ditt.
 • Avslutt med 'Legg til valgt(e) lærer(e)'.

Du finner lisensen din på Min side under Mine digitale ressurser.
Merk! For at du skal få tilgang til Unibok, må skolen være registrert for Feide-pålogging på cdu.no.
 

Hvordan gi andre lærere og elever tilgang til digitale ressurser/Unibok:

For at en bruker skal få tilgang til en digital ressurs/Unibok må personen være registrert som bruker på cdu.no.

 • Gå til Brukeradministrasjon.
 • Klikk på den digitale ressursen/Uniboka du ønsker å gi tilgang til under 'Skolens digitale ressurser'.
 • Klikk 'Legg til elev(er)' eller 'Legg til lærer(e)' og huk av foran navn(ene) på den/de som skal ha tilgang.
 • Klikk 'Legg til valgt(e) elev(er)'/'Legg til valgt(e) lærer(e)'.

De valgte brukerne kan nå ta i bruk ressursen ved å logge inn på cdu.no, gå til Min side og finne ressursen under 'Mine digitale ressurser', eller ved å gå direkte til ressursens nettstedsadresse.

Feidegrupper og tilgang til digitale ressurser

Feidegrupper opprettes i Feide og må vedlikeholdes i Feide. Dette forutsetter at fylkeskommunen/kommunen har oppdatert versjon av norEdu*-spesifikasjonen, versjon 1.6. Feidegrupper populeres ved at brukere logger inn på cdu.no med Feide. Les mer om Feide på cdu.no her.

 

Slik gir du en Feidegruppe tilgang til en digital ressurs:

 • Gå til Brukeradministrasjon på Min side.
 • Velg den digitale ressursen gruppen skal ha tilgang til under 'Skolens digitale ressurser' i Brukeradministrasjonen.
 • Velg 'Legg til gruppe(r)' og huk av foran gruppa som skal ha tilgang.

Ved å gi en Feidegruppe tilgang til en digital ressurs, vil brukere som tilhører gruppa automatisk få tilgang til ressursen, uavhengig av om de er registrert på cdu.no fra før eller ikke.

 

Feidegruppene slettes fra Brukeradministrasjonen når gruppa slettes i Feide. Til og fra dato vises i brukeradministrasjonen under 'Grupper i Feide'. Når en Feidegruppe slettes vil brukerne bli frakoblet de digitale ressursene gruppa har hatt tilgang til.
 

CDU-grupper og tilgang til digitale ressurser

 

Slik oppretter du en CDU-gruppe:

 • Gå til Brukeradministrasjon på Min side.
 • Klikk på 'CDU-grupper' og 'Opprett gruppe'.
 • Skriv inn navn og beskrivelse på gruppa.
 • Avslutt med 'Lagre'.

Slik legger du inn elever/lærere i en gruppe:

 • Klikk på gruppas navn.
 • Klikk 'Legg til elev(er)' og huk av for de aktuelle elevene.
 • Klikk 'Legg til valgt(e) elev(er)'.

Slik gir du gruppa tilgang til en digital ressurs:

 • Klikk på den digitale ressursen gruppa skal ha tilgang til under 'Skolens digitale ressurser' i Brukeradministrasjonen.
 • Velg 'Legg til gruppe(r)' og huk av foran gruppa som skal ha tilgang.
 • Avslutt med 'Legg til valgt(e) elevgruppe(r)'.

Etter å ha gjennomført disse stegene kan brukerne i gruppa ta i bruk ressursen ved å logge inn på cdu.no, gå til Min side og Digitale ressurser. Nye brukere som blir lagt til i gruppa får automatisk tilgang de digitale ressursene som gruppa har tilgang til.

Merk:
Læreren må være medlem i samme gruppe som elevene, dersom gruppa skal bruke et digitalt læremiddel der læreren skal kunne se elevens lagrede arbeid og gi individuell oppfølging. En og samme bruker (elev/lærer), kan være medlem av flere grupper.

 

Feilmelding om at antall brukere er større enn antall tilganger tilgjengelig

Hvis antall tilganger tatt i bruk er større enn antall tilganger tilgjengelig på en gitt ressurs, vil dette sperre innlogging for alle brukerne som er tilknyttet denne ressursen.

Dersom alle brukere tilknyttet ressursen skal ha videre tilgang, må det bestilles flere lisenser.

Dersom ikke alle brukere tilknyttet ressursen skal ha tilgang, må det fjernes brukere slik at antall brukere er lik eller færre enn tilgjengelige tilganger.
 

Slik fjerner du brukere fra den digitale ressursen i Brukeradministrasjonen:

 • Klikk på ressursen som har for mange brukere i forhold til antall lisenser.
 • Klikk 'Fjern bruker(e) fra ressursen' og huk av foran navn(ene) på den/de som ikke skal ha tilgang.
 • Avslutt med 'Fjern valgt(e) bruker(e)'.