Teksten i læreboka som lydfiler. Lydfilene kan spilles av, strømmes, på alle enheter som har internettilgang.

Filene kan ikke spilles offline.


Gå til lydutgivelser:

Grunnskole

Videregående

Norsk som andrespråk