Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Hva betyr det egentlig for norskfaget på ungdomstrinnet? Dette er tema på webinaret med Marte Blikstad-Balas, forfatter av Norsk 8–10 fra Cappelen Damm, sammen med redaktør Hege Rødahl Scarpellino.

På webinaret vil du få høre mer om:

  • intensjonene i fagfornyelsen, og hva de innebærer for norskfaget og norskundervisningen
  • det helhetlige norskfaget med tekstene i sentrum
  • rom for dybdelæring gjennom tematisk undervisning
  • underveisvurdering som en del av og ikke et tillegg til, undervisningen
  • hvordan den nye læreplanen realiseres i Norsk 8 –10 fra Cappelen Damm

 

Skolen fra Cappelen Damm blir presentert av Jørgen Holmstrøm

 

Velkommen til webinar!