Hvor godt kjenner du mulighetene i de digitale ressursene som supplerer lærebøkene på VGS?

Vi gleder oss til å vise deg nye muligheter på fagnettsettstedene til alle nye LK20-verk! Vi har ryddet og strukturert sidene, slik at det blir enklere å navigere og få oversikt for både elever og lærere.  

Med Cappelen Damms fagnettsteder til LK20 får elevene nyttige digtiale ressurser til innøving av lærestoffet. Her vil de kunne jobbe med ulike oppgaver knyttet til lærebokteksten, gjennomføre prøver – og vurdere sin egen innsats. Elevinnholdet følger strukturen i læreboka, mens lærersidene har blitt samlet på en egen lærerside.

Bli med på webinar med presentasjon av de oppgraderte fagnettstedene tirsdag 18. eller mandag 24. oktober. Du kan melde deg på og sikre deg en plass allerede nå!

Du vil få se hvordan fagnettstedene er bygd opp i tillegg til

  • hvordan du kan tildele oppgaver og prøver til elever/grupper
  • hvordan du kan følge og gi tilbakemeldinger til enkeltelever/grupper
  • hvordan du raskt kan få oversikt over elevaktivitet og progresjon
  • hvordan elevene kan vurdere sin egen innsats eller
  • hvordan du kan åpne diskusjoner og lage eget innhold til elevene dine

Deltakelse er gratis! Det vil være mulig å stille spørsmål i chatten underveis og etter presentasjonen.

Velkommen på webinar!