Symetrisk bygningskonstruksjon med fargespillFoto: GettyImages/coldsnowstorm

Læreplanene er ute på høring, og i dem ligger forslag som vil ha konsekvenser for fremmedspråksundervisningen. Bli med på et spennende ettermiddagsseminar og lær om hva og hvordan av foredragsholdere som har vært tett på læreplanarbeidet. Vi byr på deilig servering, godt drikke og topp stemning.

PROGRAM

14.30  Dørene åpner for registrering, kaffe og bakst

15.00  Hva gjør Cappelen Damm til fagfornyelsen? Kort presentasjon av nye læreverk for fransk, spansk og tysk, og andre ressurser

16.00  Praktiske konsekvenser av nye læreplaner for undervisningen. Kirsti Birgitte Furre, leder for læreplangruppa for fremmedspråkene

17.00  Tapas og vin

17.30  Hvordan legge til rette for dybdelæring i fremmedspråkene, og praktiske tips til undervisningen. Simen Braaten, lærebokforfatter og tysklærer

18.15  Kjerneelementet Språklæring og flerspråklighet: Hva sier forskningen om undervisning i språklæringsstrategier? Åsta Haukås, leder for kjerneelementgruppa og professor i fremmedspråksdidaktikk

 

MER OM FOREDRAGENE

Praktiske konsekvenser av nye læreplaner for undervisningen. Kirsti Birgitte Furre

Ny læreplan i fremmedspråk i praksis. Hvilke prinsipper ligger til grunn for den nye læreplanen, hvilke utfordringer står vi overfor, hvilke konsekvenser vil ny læreplan ha for opplæringen i fremmedspråk?

 

Kjerneelementet Språklæring og flerspråklighet: Hva sier forskningen om undervisning i språklæringsstrategier? Åsta Haukås

«Språklæring og flerspråklighet» er et eget kjerneelement i den reviderte læreplanen. Hvorfor er dette så viktig? Foredraget gir en kort innføring i forskning på språklæringsstrategier og gir praktiske eksempler på hvordan elever kan bli mer bevisste på egen språklæring og flerspråklighet.

 

Mer informasjon om foredragene kommer.