Skal du vurdere læreverk i kjernefagene? Sett av en time og få en rask innføring i verkene Norsk, Matematikk og Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm. Du får i tillegg en kort presentasjon av Skolen fra Cappelen Damm.

Hvordan få til en engasjerende og motiverende begynneropplæring i norsk?

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm gir leselyst og skriveglede. Du får høre om leseopplæring som treffer, skriveoppdrag som engasjerer, og om ABC-skogen - et læringsunivers som innbyr til felles opplevelse! Vi presenterer et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter utforsking og dybdelæring i sentrum. Elevene jobber med lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng, og du som lærer lykkes med fagfornyelsen.

 

Hvordan få elevene til å blir glade i matematikk?

Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm bygger på suksessen Radius 1-4 og legger til rette for en variert undervisning som får elevene til å utforske, tenke selv, tenke sammen og snakke matematikk, visualisere, generalisere og utfordre seg videre. Temaene introduseres gjennom spennende rammefortellinger og sjarmerende figurer som elevene kan kjenne seg igjen i.

 

En systematisk og lystbetont inngang til engelskfaget

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm gir en systematisk og lystbetont inngang til engelskfaget. Elevene får aktivt utforske og leke med språket fra første time. Den gjennomtenkte oppbygningen skaper trygghet og gjør elevene i stand til å ta språket i bruk. Det er fokus på høyfrekvente ord og det engelske lydsystemet, og elevene vil oppleve mestring i møtet med engelskspråklige tekster. Verket loser deg og elevene trygt igjennom kjerneelementene, tverrfaglige tema og de nye læreplanmålene. Engelsk 1-4 er skrevet av forfatterne til Stairs 1-4, og har med seg mange av de gode pedagogiske grepene derfra.

 

Med Skolen fra Cappelen Damm skaper du engasjement, sikrer god progresjon og får elevene til å oppleve mestring og læreglede. Her får du alle fag og de tjenestene du trenger for å drive undervisning i tråd med fagfornyelsen. Innenfor hvert fag og trinn finner du læringsstier med gode undervisningsopplegg og oppgaver for videre arbeid for elevene. Du finner også et stort bibliotek og mange tverrfaglige tema. Lær hvordan du enkelt kan legge opp undervisningen og tildele innhold til klasser og enkeltelever.