Meny

Handlekurv

NOA-seminarene 2017: Oslo | Bergen | Trondheim

Deltakeren med solid skolebakgrunn – raskt til målet

iStock:186381607_DrAfter123

Det har vært mye snakk om hurtigsporet for innvandrere med lang utdanning. Norskopplæring er basisen, men for å fungere, og ha det godt i den hverdagen man lever i er det mange felt man skal være kompetente i. Hvordan skal vi lykkes med å gi disse deltakerne en helhetlig opplæring på den korte tiden som er til rådighet?

Program, Oslo 5. mai

Les mer om programpostene nederst på siden.

09.00   Registrering, kaffe og bakst

09.30   Korleis oppnå akademisk språkkompetanse på andrespråket? ved Aasne Vikøy og Else Berit Molde

10.20   Pause

10.30   Presentasjon av Norsk på 1–2–3 ved Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

11.15   Grammatikk for læreren. Litt om sammensatte ord ved Kirsti Mac Donald

11.45   Lunsj

12.30   Ressursmobilisering for høyt utdannede ved Helga Tørå Karsrud, Arendal Voksenopplæring

13.15   Samtalen som verktøy ved Linda Hagen

13.45   Pause

14.00   Multisensorisk uttaleundervisning ved Snorre Karkkonen Svensson

15.00   En frosk i fjorden. Kunsten å bli norsk ved Lorelou Desjardins

15.20   Avrunding

 

Program Bergen 8. mai og Trondheim 9. mai

Les mer om programpostene nederst på siden.

10.00   Registrering, kaffe og bakst

10.30   Presentasjon av Norsk på 1–2–3 ved Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

11.15   Grammatikk for læreren. Litt om sammensatte ord ved Kirsti Mac Donald

11.45   Pause

12.00   Multisensorisk uttaleundervisning ved Snorre Karkkonen Svensson  

13.00   Lunsj

13.45   Ressursmobilisering for høyt utdannede ved Helga Tørå Karsrud, Arendal Voksenopplæring

14.30   Samtalen som verktøy ved Linda Hagen

15.00   Avrunding

 

 

Norsk på 1–2–3 er et begynnerkurs med rask progresjon og engelsk som støttespråk. Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald presenterer verket og gir tips til undervisningen.

 

Ressursmobilisering for høyt utdannede Helga Tørå Karsrud, Arendal Voksenopplæring

Arendal Voksenopplærings norskkurs for høyt utdannede gir deltakeren kompetanse på flere viktige områder for en god start i norsk arbeidsliv. Programmet inneholder bl.a. kulturkurs, kommunikasjonskurs og karriereveiledning i tillegg til norskopplæring og språkpraksis.

 

Samtalen som verktøy Linda Hagen
Linda Hagen er forfatter av boka Jobbprat. Muntlig språk i norsk arbeidsliv, som kommer ut i august. Med bakgrunn i arbeidet med boka vil hun snakke om samtalen som verktøy, viktig trening i grunnleggende kommunikasjon er for deltakernes  utviklingsmuligheter.

 

Multisensorisk uttaleundervisning Snorre Karkkonen Svensson: Gjennom multisensorisk læring blir sansene stimulert på flest mulig måter.  Det bidrar til variasjon og at flere deler av hjernen aktiveres, slik at læringen gir bedre resultater. En viktig del av metoden er måten læreren bruker kroppen og et tilpasset tegnspråk på i undervisningen og til diskret, men effektiv retting av innlærerne. Metoden omfatter både sentrale distinksjoner og finere nyanser i uttalen; det meste fra tonemer til aspirasjon, fra setningsrytme til vokalkvalitet.

 

Korleis oppnå akademisk språkkompetanse på andrespråket? Aasne Vikøy og Else Berit Molde (kun Oslo)

Det å kunna bruka norsk for akademiske formål er estimert til å vera på eit B2-nivå ut frå skalaen i Det Europeiske Rammeverket. Andrespråksinnlærarar som har eit mål om å studera i Noreg eller å ta i bruk ein allereie oppnådd grad frå heimlandet, treng altså eit avansert språknivå av norsk. Denne gruppa av norskinnlærarar er i tillegg svært heterogen, med både ulike morsmål og ulike kulturelle og akademiske bakgrunnar. Det er såleis ikkje berre det språklege som kan vera ei utfordring for dei, men også det at synet deira på kva som er eit godt akademisk språk i skriftlege tekstar, kan avvika frå den norske standarden.

I denne presentasjonen vil me sjå nærare på kva som karakteriserer eit slikt akademisk språknivå i norsk, og koma med framlegg om korleis ein som andrespråkslærar kan jobba fram ein slik språkkompetanse i klasserommet.

 

En frosk i fjorden. Kunsten å bli norsk. I Oslo får vi også høre Lorelou Desjardins, som har skrevet boken En frosk i fjorden. Kunsten å bli norsk. Hun er fransk og vi får høre om hennes første møte med nordmenn og norske vaner. 

 

 

Motta invitasjoner på e-post

Ønsker du å motta invitasjoner til kurs og informasjon om nye læreverk? Logg inn/registrer deg øverst på siden og legg til dine undervisningsfag.