Kjære NOA-lærer

På vei Digital har nå fått en nyttig uttalemodul med videoer og uttaleøvinger. Vi inviterer til kurs i uttaleopplæring og bruk av ressursen. Det blir også fingermat og godt drikke.

 

Program

16.00  Dørene åpner, vi serverer fingermat og vin

17.00  Kurs i uttaleopplæring ved Aïda Leistad Thomassen

18.00  Pause og påfyll

18.15  På vei Digital: uttale og nye funksjoner – hvordan bruker du det? Kjartan Berntsen

19.00  Vel hjem

 

Kurs i uttaleopplæring | Aïda Leistad Thomassen

På dette kurset presenteres måter man kan arbeide på for å gjøre ulike aspekter ved uttale mer håndgripelige for deltakere på norskkurs. Både prosodi og enkeltlyder vil bli tematisert. Å jobbe på denne måten kan bidra til at det blir lettere å jobbe eksplisitt med uttale i klasserommet. I tillegg kan læreren i større grad legge til rette for at deltakerne får jobbet målrettet med uttale på egen hånd. Kurset bygger på de samme prinsippene som uttaledelen i På vei Digital og eksemplifiserer hvordan man kan jobbe med oppgavene som ligger der.

 

På vei Digital – utnytt ressursen | Kjartan Berntsen

På vei (2018) har fått kraftig utvidede nettressurser og mange nye funksjoner. Redaktør Kjartan Berntsen viser hvordan du best mulig bruker ressursen.

Noen av de nye mulighetene som vil demonstreres:

  • Rapporter: tidsrapport, elevrapport, aktivitetsrapport
  • Prosessorientert skriving med rettefunksjon og meldingsfunksjon
  • Uttaleundervisning med videoer og lydfiler
  • Tildeling av oppgaver (kommer)
  • Tavlebøker

Når du melder deg på kurset kan du skrive inn dine spørsmål i kommentarfeltet, om det er noe konkret du lurer på.

Bruker du ikke På vei Digital i dag, kan du be om prøvetilgang for å bli kjent med ressursen

Kurset holdes i Cappelen Damm-huset i Akersgata 47.

Inngang, Cappelen Damm

Velkommen!