Barn med forstørrelsesglass i skogen iStock Imgorthand

Webinaret er aktuelt for lærere som skal vurdere nye læremidler i naturfag for barnetrinnet.

Fagfornyelsen legger opp til at elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. De skal forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring.

Hvordan kan vi få til dette i praksis?


Program for webinaret
Kl. 14.30-14.45 Undring og utforsking i naturfag ved Svend Eidsten

Kl. 14.45-15.00 Presentasjon av Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm ved Heidi Antell Haugen

Kl. 15.00-15.15 Presentasjon av Naturfag 5-7 fra Cappelen Damm ved Guro Barstad Corneliussen

Kl. 15.15-15.30 Naturfag i Skolen fra Cappelen Damm ved Kjetil Ødegårdstuen

 

Webinaret er gratis.