Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Undervisning

 

Tysk 1 | fagfornyelsen:

Klasse! i ny utgave

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Klasse! for tysk 1 er oppdatert til fagfornyelsen og er tilrettelagt for aktiv kommunikasjon i enda større grad enn før. Også nettressursene er nye, med mange nye funksjoner, innlest tekst, integrert ordbok og gratis tilgang til Språkporten tysk. Nettressursene er fortsatt gratis for elever.