Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Undervisning

 

Moment norsk studieforberende (Fagfornyelsen LK20)

Hva er saklig argumentasjon?

Kategori: Norsk

Pål Antonsen og Ole Hjortland er begge forfattere på nye Moment til fagfornyelsen. De underviser om logikk og argumentasjonsteori ved Universitetet i Bergen og driver sammen tjenesten Logikksjekk.no.

Geografiseminar 2020

Geologisk CO2-lagring – trygg og effektiv utslippsreduksjon

Kategori: Geografi

Geologisk lagring av CO2 er et viktig tiltak for at Norge skal kunne oppnå rask reduksjon i klimagassutslipp i tråd med internasjonale avtaler. På norsk sokkel er det identifisert mange områder som er godt egnet for å injisere CO2 ned i porøse, saltvannsfylte bergarter dypt under havbunnen. Anja Sundal, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Matematikk studieforberedende vg1 (2020)

Sinus 1P og 1T (Fagfornyelsen LK20)

Kategori: Matematikk

Nye Sinus 1P og 1T til fagfornyelsen gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon. Presentasjon av læreverket ved forfatter Einar Gustafsson.

Matematikk yrkesfag vg1 (2020)

Sinus 1P–Y (Fagfornyelsen LK20)

Kategori: Matematikk

Nye Sinus 1P–Y kommer i flere utgaver tilpasset læreplanene til de ulike yrkesrettingene. I Sinus 1P-Y er det lagt vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk. Presentasjon av læreverket ved forfatter Einar Gustafsson.

Geografi vg1/vg2 (2020)

Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Kategori: Geografi

Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen. Presentasjon av læreverket ved redaktør Inger Hilde Killerud, Cappelen Damm.