Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Miljøgifter og plastforurensning i Arktis

Kategori: Geografi

Nye kunnskaper om miljøgifter i Arktis og status knyttet til plastforurensningen av havmiljøet i nordområdene. Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder miljøgifter og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Klimaendringer i Arktis og Antarktis og verdenshavene

Kategori: Geografi

Det meste av havstigningen frem mot 2100 vil komme av is- og snøsmelting fra Grønland og Antarktis. Isen i Arktis vil også smelte. Den bidrar ikke til havstigning, men et isfritt Arktis vil skape en ubalanse i den årlige algeoppblomstringen. Kikki Flesche Kleiven er førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret for klimaforskning / Universitetet i Bergen.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Verdenshavene og jordsystemet

Kategori: Geografi

Her snakker Siv Kari Lauvset om samspillet mellom verdenshavene og resten av jordsystemet og hvordan kunnskapen om dette samspillet hjelper oss å forstå konsekvenser av klimaendringer. Lauvset er kjemisk oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Uni Research.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Hvordan undervise i bærekraftig utvikling?

Kategori: Geografi

FN's bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FN's bærekraftmål. Presentasjon ved Rune Arctander, FN-sambandet.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Status fagfornyelsen og oppdateringer i Geografi

Kategori: Geografi

Redaktør Kjetil Nordengen, Cappelen Damm og Helene Eide, forfatter på læreverket Geografi. Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Helene er cand.scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.