Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Undervisning

 

Norsk studieforberedende vg1 (fagfornyelsen)

Kritisk lesing i norskfaget

Kategori: Norsk

Kjerneelementet kritisk tilnærming til tekst i den nye læreplanen i norsk til fagfornyelsen er viktig. Marte Blikstad-Balas, lærerutdanningen UiO, er medforfatter på nye Moment, hvor hun skriver om kritisk lesing som er noe vi alle må jobbe med kontinuerlig og i ulike sammenhenger.

Spansk 2 | fagfornyelsen

Encuentros – om læreverket

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2 til fagfornyelsen 2020. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig (2:17).

FAGSNAKK LIVE | MAN 25.05.2020

Utforskende og kritiske tilnærminger i norskfaget

Kategori: Fagsnakk LIVE Norsk

Elevene skal være mer utforskende i det nye norskfaget i fagfornyelsen. Det betyr at de skal være på oppdagelsesferd når de leser og utforsker tekster og ikke bare komme fram til et på forhånd definert "riktig" svar. Du får høre mer om dette og andre temaer i den nye læreplanen – og hvordan dette er løst i nye Moment.

Tysk 1 | fagfornyelsen:

Klasse! i ny utgave

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Klasse! for tysk 1 er oppdatert til fagfornyelsen og er tilrettelagt for aktiv kommunikasjon i enda større grad enn før. Også nettressursene er nye, med mange nye funksjoner, innlest tekst, integrert ordbok og gratis tilgang til Språkporten tysk. Nettressursene er fortsatt gratis for elever.