Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Skolen som lære-, leve- og mestringsarena

Hvordan møte barn og unge på en god måte også når det må snakkes om vanskelige ting? Anne Kristine Bergem er psykiater og har arbeidet innenfor voksenpsykiatrien siden 1999. Bergem sitter i Lærerprofesjonens etiske råd, er forfatter av fagbarnebøker, spaltist og foredragsholder.