Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Utdanning

 

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Historiefortellinger og identitet

Kategori: Historie

I jødenes historie står fortellingen om Israelsfolkets pakt med Gud sentralt. Hvilken betydning har fortellingen hatt for jødisk identitet gjennom nesten 4000 års historie? Innlegget er også relevant i anledning den nye utgaven av læreverket Historie og filosofi 1.

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Hvem styrer hva vi husker?

Kategori: Historie

Offisielle minnemarkeringer preger den kollektive erindringen om fortiden. Når bør erindringen forandres? Kan nedrivning av statuer være en fremgangsmåte? Og hvorfor er det en forskjell på erindring og historie.

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Sammenhenger og tematisk undervisning i historie

Kategori: Historie

Hva innebærer det å jobbe med sammenhenger i historiefaget? Hvordan påvirker intensjonene i fagfornyelsen den tradisjonelle delingen i eldre og nyere historie? Hvordan kan Alle tiders historie brukes for å fremme refleksjon over og vurdering av sammenhenger?
Plakat foredrag Sammenhenger i historieundervisningen

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

En fortid – ulike fortellinger

Kategori: Historie

«Historien slik den egentlig var» - eller historien ut fra forskjellige perspektiver? Hvordan kan konkurrerende fortellinger om fortiden bidra til å vitalisere historieundervisningen – og å utvikle historiebevissthet?
Plakat forerag En fortid - ulike fortellinger