Klimafiksjon i norskfaget 2018

Klimafiksjon i norskundervisningen

Kategori: Norsk

Siv Sørås Valand er norsklektor ved Sandvika videregående og forfatter av norsklæreverket Kontakt. Hun presenterer her undervisningsopplegg om klimalitteratur for norsk studiespesialierende og argumenterer for klimafiksjonens plass i norskfaget.

Klimafiksjon i norskfaget 2018

Norske dikt om natur

Kategori: Norsk Litteratur

Julie Holdal Hansen har redigert diktsamlingen "Inn i naturen. 101 norske dikt." sammen med professor med Eirik Vassenden. Julie er litteraturviter og bibliotekar ved Eidsvoll vgs og er her i samtale med Kirsten Kalleberg, Cappelen Damm.

Klimafiksjon i norskfaget 2018

Mino-serien og Gert Nygårdshaug

Kategori: Norsk Litteratur

Forfatter Gert Nygårdshaug i samtale med norsklærer Oddvar Hemsøe og elevene Odin og Fredrik fra Hamar katedralskole. Zoo Europa fra 2018 er femte bok i Mino-serien. På hvilke måter kan kampen for å redde jordkloden sette demokratiet på prøve?