Cappelen Damms fremmedspråkseminar 2019

Hvordan legge til rette for dybdelæring i fremmedspråkene, og praktiske tips til undervisningen

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Simen Braaten, lærer ved Foss vgs i Oslo og lærebokforfatter, arbeider for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. I foredraget gir han praktiske tips om hvordan man kan legge til rette for god dybdelæring i fremmedspråkene.
Simen Braaten: foredrag om dybdelæring i fremmedspråkene

Cappelen Damms fremmedspråkseminar 2019

Praktiske konsekvenser av nye læreplaner for undervisningen

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Ny læreplan i fremmedspråk i praksis. Hvilke prinsipper ligger til grunn for den nye læreplanen, hvilke utfordringer står vi overfor, hvilke konsekvenser vil ny læreplan ha for opplæringen i fremmedspråk? Foredrag ved Kirsti B. Furre, leder i læreplangruppa for fremmedspråkene og lærer i norsk, fransk og spansk ved Drammen vgs.
Kirsti B. Furre: foredrag om Fagfornyelsen i fremmedspråkene

Cappelen Damms fremmedspråkseminar 2019

Kjerneelementet Språklæring og flerspråklighet: Hva sier forskningen om undervisning i språklæringsstrategier?

Kategori: Fransk, tysk, spansk

«Språklæring og flerspråklighet» er et eget kjerneelement i den reviderte læreplanen. Hvorfor er dette så viktig? Foredraget gir en kort innføring i forskning på språklæringsstrategier og gir praktiske eksempler på hvordan elever kan bli mer bevisste på egen språklæring og flerspråklighet. Foredrag ved Åsta Haukås, Professor i fremmedspråksdidaktikk ved Universitetet i Bergen og Professor II ved Universitetet i Agder.
Åsta Haukås' foredrag om kjerneelementet Språklæring og flerspråklighet