Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Utforskende samarbeidsoppgaver som metode for dybdelæring

Kategori: Matematikk

Birte Vestergaard har mastergrad i matematikk og geografi fra Freie Universität Berlin og Roskilde Universitetscenter. Hun har 15 års erfaring som matematikklærer på videregående skole og har jobbet de siste 10 årene på Oslo By Steinerskole. Vestergaard fikk hedersomtale i Holmboeprisen 2016. Foredraget gir eksempler på hvordan utforskende oppgaver kan designes slik at de er egnet for samarbeid. Du får konkrete eksempler på hvordan læreren kan legge til rette for engasjerende og utfordrende forskningsfellesskap mellom elevene.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

coSinus

Kategori: Matematikk

Cappelen Damm presenterer nye coSinus for fagfornyelsen. Med coSinus får du alt på ett sted, med én innlogging. coSinus er et matematikkverktøy som er utviklet sammen med erfarne lærere. I coSinus får elevene tilpassede tilbakemeldinger og hjelp når de står fast, mens læreren får oversikt og valgfrihet.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Dybdelæring i fagfornyelsen

Kategori: Fagfornyelsen Matematikk

Frantz T. Gregersen er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og seniorkonsulent stiftelsen IMTEC. Han har hovedfag i pedagogikk, med skoleutvikling som spesialfelt. I tillegg har han 20 års lærererfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet i Norge og Danmark. Hans hovedfokus i dag er utvikling av dybdelæring i grunnskole og videregående skole.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Økt forståelse i matematikk ved bruk av programmering.

Kategori: Matematikk

Henrik Hillestad Løvold har master i informatikk fra UiO, og jobber som universitetslektor ved Institutt for informatikk. Han har fokus på programmeringssatsingen inn mot fagfornyelsen og holder etterutdanningskurs i programmering rettet mot matematikk- og realfagslærere. I foredraget er fokuset hvordan man kan bruke programmering som en kilde til økt forståelse for matematikk. Det vil bli vist praktiske eksempler, men syntaks er ikke det viktigste.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Eksotiske fordelinger

Kategori: Matematikk

Andreas Nakkerud er stipendiat ved matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har undervisningserfaring fra både informatikk, fysikk og matematikk. Legg vekk mynten og den 6-sidede terningen! Vi tar en svipptur gjennom det enorme universet av eksotiske fordelinger som reiser seg ut av enkle spørsmål. Hvor mange ganger må du ta T-banen før du mest sannsynlig har sittet på alle vognsettene minst en gang?