Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Utdanning

 

Citizens Basic

Tilpasset opplæring i engelsk

Kategori: Engelsk

Forfatter Ingeborg Aspfors-Sveen snakker om lesestrategier og tilpasset opplæring i lys av fagfornyelsen, med eksempler fra Citizens Basic. Citizens Basic er en forenklet versjon av Citizens SF og Citizens YF for engelsk vg1, og gir eleven mye støtte og tilpassede oppgaver.
Tilpasset opplæring i engelsk vg1 - Citizens Basic

Bios Biologi (2021)

Vippepunkter og muligheter

Kategori: Klima Biologi

Verden på vippepunktet. Foredrag ved Dag O. Hessen, professor ved Institutt for biovitenskap, UiO og forfatter på læreverket Bios.

WEBINAR 1. SEPTEMBER 2021

Hvorfor kan Klar bli en suksessfaktor?

Kategori: NOA

En faglig diskusjon om læringssituasjoner og læremidler som kan bidra til elever lykkes i yrkesfaglig utdanning eller i arbeidspraksis ved forfatterne og Mats T. Hovland