Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Utdanning

 

WEBINAR 27.05 OG 08.06 2021

Lansering av nye Vekst til helse- og oppvekstfag vg2/vg3

Kategori: Helse og oppvekstfag

Bli bedre kjent med nye Vekst til Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2 og vg3. Forfattere og redaktører snakker om hvordan de nye læreplanene dekkes gjennom de nye fagfornya utgavene og hvordan digitale ressursene supplerer boka og kan brukes på en god måte i undervisningen.

WEBINAR 9. OG 10. JUNI 2021

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?

Kategori: Psykologi

Hvilke psykologiske mekanismer er det som hindrer mange i å ta bærekraftige valg selv om vi vet bedre? I psykologi handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling blant annet om å lære hva som påvirker og endrer holdninger. Ragnhild Nilsen, Klimaspsykologene

WEBINAR 9. OG 10. JUNi 2021

Ytringsfrihetens begrunnelser og begrensninger

Kategori: Rettslære

Hva er egentlig ytringsfrihet? Hvordan er den begrunnet, og hva betyr det at den står i Grunnloven? Hva skal til for at den kan begrenses demokratisk – og hvordan kan grensene håndheves av domstolene? ved Anine Kierulf, jurist og førsteamanuensis UiO

WEBINAR 9. OG 10. JUNI 2021

Juss og samfunn, rettslære i fagfornyelsen

Kategori: Rettslære

Nye Juss og samfunn til fagfornyelsen. 1) Med ny læreplan i faget er det flere endringer i læreboka, men det enkle språket og den elevnære tilnærmingen er beholdt, ved forfatter og jurist Alf Marcus Wiegaard 2) Digitale ressurser til fordypning, utforsking, aktualisering og støtte til lærer, ved redaktør Martin Austnes 3) Ytringsfrihetens begrunnelser og begrensninger, ved Anine Kierulf, jurist og førsteamanuensis UiO

WEBINAR 9. OG 10. JUNi 2021

Nye Psykologi til fagfornyelsen

Kategori: Psykologi

Presentasjon av nye Psykologi og den nye læreplanen, hvordan lærebok og digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen og om det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i psykologifaget: 1) Den nye læreplanen i psykologi og læreverket Psykologi ved forfatter Åge Diseth 2) Nye og oppdaterte digitale ressurser til Psykologi ved redaktør Charlotte Hole Krogstad 3) Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? ved klimapsykolog Ragnhild Nilsen