Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Utdanning

 

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Ny læreplan – hva er nytt?

Kategori: NOA

Bakgrunn for, og innhold i den nye læreplanen i norsk for voksne innvandrere, presentert av Kaja Winsnes og Lene Vårum fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Uttaleopplæring på B1-nivå

Kategori: NOA

Aïda Leistad Thomassen, universitetslektor i norsk for internasjonale studenter ved UiO. Elementer av uttaleopplæring inngår i mye av det vi driver med i norskopplæringen, men vi kan med fordel dedikere mer tid til eksplisitt uttaleopplæring. Hvordan kan vi gjøre det på B1-nivå?

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Stein på stein Digital

Kategori: NOA

Redaktør Kjartan Berntsen presenterer innhold og muligheter i den digitale ressursen til Stein på stein 2021.

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Grammatikk for læreren

Kategori: NOA

Kirsti Mac Donald snakker om infinitivsformens fremtredende posisjon i språket vårt.

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER

Stein på stein 2021 presentasjon

Kategori: NOA

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald presenterer Stein på stein 2021, som er grundig revidert. Forfatterne viser også hvordan læreverket er tilpasset læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2021.