NOASP_inngang_white_ramme.jpeg

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access? På denne siden får du svar på hva NOASP er og hva vi kan tilby. Alle våre utgivelser, både tidsskrifter og bøker, finner du lenger ned på siden.

Publiseringsavgifter

Arctic Review on Law and Politics

APC 12 500,- + mva (DOAJ-registrert)

Forskning & Forandring

Ingen publiseringsavgift (nytt, vil søke DOAJ snarlig)

Högre utbildning

Ingen publiseringsavgift (DOAJ-registrert)

Internasjonal Politikk

Ingen publiseringsavgift (DOAJ-registrert)

Journal for Research in Arts and Sports Education

APC 12 000,- + mva (DOAJ-registrert)

Nordic Journal of Literacy Research

APC fra 12 000,- + mva (DOAJ-registrert)

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Ingen publiseringsavgift (DOAJ-registrert)

Nordisk Østforum

Ingen publiseringsavgift (DOAJ-registrert)