Verdiskapende prosjektledelse (Fleksibind)

Forfatter:

Torgeir Skyttermoen og Anne Live Vaagaasar

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 624
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202629458
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Verdiskapende prosjektledelse

Alle som deltar i arbeids- og næringslivet, blir på en eller annen måte berørt av prosjekter – enten man er direkte medvirkende eller bare blir påvirket av prosjektgjennomføringen.

I denne nye utgaven av Verdiskapende prosjektledelse presenteres en moderne og helhetlig tilnærming til prosjektfaget. Leseren får en god forståelse for hvordan man kan gjennomføre prosjekter i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører, forhandlinger og stadige endringer. Boken viser hvordan man må avveie behovet for brukerdeltagelse og interessentinnsyn mot viktigheten av tydelig eierstyring for å sikre en effektiv og verdiskapende prosjektgjennomføring.

Alle prosjekter har felles at mennesker skal løse oppgaver sammen, derfor legger boken stor vekt på de menneskelige dimensjonene ved prosjektarbeid. Prosjektledelse og prosjektteamutvikling er viktige elementer som behandles særlig grundig. Det blir også lagt stor vekt på læring og innovasjon, som er naturlig deler av prosjektarbeidet og bidrar til å øke virksomhetens konkurransekraft.

Denne populære læreboken har i sin 2. utgave fått et betydelig løft, i det temaer som bærekraft, digitalisering og smidig prosjektledelse har fått større oppmerksomhet, samtidig som annet fagstoff er oppdatert. En rekke ulike eksempler, caseoppgaver, refleksjons- og øvingsoppgaver bidrar til at leseren får innsikt i og grunnlag for kritisk tenkning om prosjekter og gjennomføring.

Verdiskapende prosjektledelse tar for seg et bredt spekter av prosjekttyper i ulike virksomheter og bransjer i både offentlig og privat sektor. Den gir en god forståelse for moderne prosjektarbeid, og passer for både studenter ved universiteter og høyskoler, og for praktikere som vil lære mer om god prosjektgjennomføring.

Kontakt forlaget for power point-presentasjoner til bruk i undervisningen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i prosjektledelse ved OsloMet, hvor han også er leder for School of Management. Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Skyttermoen har utviklet en rekke studier og har fått Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Han er også tilknyttet Høgskolen i Innlandet i en bistilling.

Anne Live Vaagaasar er førsteamanuensis i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI, med doktorgrad innenfor fagfeltet fra samme sted i 2006. Hun har ansvar for mange av BIs etter- og videreutdanningskurs i prosjektledelse, blant annet det anerkjente Executive Master of Management programmet i prosjektledelse. Vaagaasar underviser og holder foredrag om et bredt spekter av tema innenfor fagområdet. Hennes forskningsinteresser omfatter organisering av store, komplekse prosjekter, interessentarbeid, relasjonsbygging, kompetanseutvikling, læring og innovasjon i prosjektkonteksten. Hun har publisert en lang rekke artikler tilknyttet disse temaene og vunnet flere internasjonale forskningspriser.