Utviklingsstøtte (Heftet)

Foreldrefokusert arbeid med barn

Forfatter:

Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 352
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346114
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utviklingsstøtte

Utviklingsstøtte handler om barns fantastiske utviklingskompetanse, men også om sårbarhet i relasjonene de er avhengige av. I samspillet får barna gjort sine grunnleggende erfaringer om verden og seg selv. Voksnes ansvarlighet og etiske bevissthet er avgjørende i møtet med barna.

Dette er ei optimistisk, men realistisk bok om hvordan og hvor langt vi kan bistå barn og deres viktige voksne når de strever. I ulike roller kan vi alle bli betydningsfulle for barn. Forfatterne utvikler teori og begreper med sikte på anvendelse i omsorg, rådgiving, pedagogikk og behandling. Det er tydelig sammenheng mellom teori og en praktisk metodikk som er prøvd ut over lang tid av forfatterne og kollegaer de har undervist og veiledet. Med barneperspektivet som forankring anvises en åpen metodikk med arbeidsmodeller som inviterer til kreativitet, samarbeid og brukermedvirkning.

Boka retter seg mot alle som direkte eller indirekte skal gi støtte til barns utvikling, og spesielt der det oppstår særlige utfordringer for betydningsfulle voksne.

Fra Institutt for familie og relasjonsutvikling i Os har forfatterne fra 1987 drevet metodeutvikling gjennom behandling, veiledning og undervisning på barnepsykologiske, familie og kollegiale spørsmål. Arbeidet har fått både nordisk og internasjonal oppmerksomhet. Psykisk helsevern, barnevern, jus/politi, pediatri og skole er fagområder som har benyttet deres kompetanse. Utviklingsstøtte er en videreføring av Foreldrefokusert arbeid med barn (1998).

Til toppen

Forfatter(e)

Reidun Hafstad er klinisk sosionom og familieterapeut ved Institutt for familie og relasjonsutvikling i Os.

Haldor Øvreeide er spesialist i klinisk psykologi og har i mange år arbeidet med barne- og familiespørsmål i behandling, sakkyndig arbeid, undervisning og offentlig utredningsarbeid. Sammen med Reidun Hafstad driver han Institutt for familie- og relasjonsutvikling i Os ved Bergen.