Sosio | Sosiologi og sosialantropologi

Sosio Elevnettsted (Nettsted)

Sosiologi og sosialantropologi Vg2/Vg3

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202628994
Kategori: Sosiologi og sosialantropologi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosiologi og sosialantropologi
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Sosio Elevnettsted

Sosio elevnettsted er gratis og åpent for eleven.

Nettstedet har samme struktur som boka, slik at det er enkelt å finne fram. Her finner eleven oppgaver som viser fagets aktualitet og relevans for samfunn, politikk og hverdagsliv, et eget skrivekurs som gir praktiske råd for skriveopplæring og nivådelte oppgaver og leksjoner, relevante nettressurser, begrepsbank, kortere presentasjoner av sosiologisk og sosialantropologisk forskning, kildekurs og trinn-for-trinn-forslag til miniforskningsprosjekter som elevene kan jobbe med selv.

Lærernettstedet har powerpointer til hvert kapittel, årsplan, forslag til vurderingssituasjoner og tips. Læreren finner også varierte undervisningsopplegg til hvert kapittel og opplegg knyttet til aktuelle filmer og dokumentarer.

Til toppen

Sosio | Sosiologi og sosialantropologi
Sosio er et nytt læreverk i programfaget sosiologi og sosialantropologi i videregående skole.