Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 2P (LK20) Unibok (Nettsted)

Digital lærebok matematikk vg2 fellesfag

Forfatter:

Osnes, Gustafsson, Pedersen, Svorstøl og Oldervoll

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 352
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202713966
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Sinus 2P (LK20) Unibok

Sinus 2P (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i matematikk 2P til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Sinus 2P (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for kurset matematikk 2P til fagfornyelsen. Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Sinus Elevnettsted og Omkring Sinus Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Sinus 2P til fellesfag på studieforbredende utdanningsprogram og fagfornyelsen på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)
Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til læreplanene i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20), Sinus 2P dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P, som innføres i 2021.