Samtalebilder (Perm)

Et kommunikasjonsverktøy

Forfatter:

Merete Holmsen

Forfatter:
Innbinding: Perm
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 34
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202314491
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk , Norsk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Norsk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Samtalebilder

Samtalepermen bygger på Merete Holmsens tidligere prosjekter og arbeider. Samtaleverktøyet er grundig beskrevet i Holmsens bøker: Samtalebilder. En vei til kommunikasjon med barn og Samtalebilder og tegninger. En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner. Det anbefales å lese bøkene for å få fullt utbytte av samtalepermen.

Samtalepermen er et kommunikasjonsverktøy med en veileder og totalt 34 samtaleark. Permen er ment for førskolelærere, lærere, spesialpedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, PPT-rådgivere og øvrige ansatte ved ulike hjelpeinstanser for barn og barnefamilier.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Samtalebilder

«Samtalebilder kan fungere fint som et hjelpemiddel til å nærme seg viktige og til dels vanskelige temaer gjennom å gi barna en visuell støtte de kan assosiere ut fra. Den er lett anvendelig, har fine bilder, kan brukes av hele personalgruppen og krever ikke mye forberedelse.»

Barbro Øygard og Petter Marberg, Pedagogisk bokorm 1/2011

«Musetegningene er gode med ansikts- og kroppsuttrykk som gjør det lett for barnet å identifisere seg med uansett kulturtilhørighet. [...] Permen er absolutt dagsaktuell og jeg kan anbefale permen for alle som arbeider med barn som en hjelp i utfordrende samtaler.»

Heidi Jernsletten, Helsesøstre 1/2011

Til toppen

Forfatter(e)
Merete Holmsen er spesialpedagog og førskolelærer og har blant annet jobbet med søsken til barn med ulike funksjonshemninger. Nåværende arbeidssted: Sykehusskolen på Rikshospitalet.