Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok (Fleksibind)

Forfatter:

Liv Bredahl med flere

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 328
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202644611
Kategori: Grunnskole
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Grunnskole
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok

Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok er en utvidet versjon av grunnboka og den eneste boka du som lærer trenger til undervisningen. Den er full av nyttig innhold og kan brukes både i planleggingen og «rett inn i timen». Den skal være lærerens hemmelige våpen, full av gode ideer til en god og variert undervisning.

I Lærerens bok finner du blant annet:
- nyttig bakgrunnsinformasjon knyttet til ulike temaer
- relevante kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer fra læreplanen
- forslag til undervisningen, for eksempel klasseromsdiskusjoner og spørsmål som kan stilles i klassen for å skape gode samtaler
- tips til lese- og læringsstrategier
- tips til underveisvurdering og forslag til hvilke oppgaver som kan brukes til denne vurderingen
- henvisninger til relevant innhold i den digitale lærerressursen

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm har en digital lærerressurs som hører til bøkene. I Lærerens bok finner du all informasjon om relevant innhold i denne ressursen: faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, kurs, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.

Til toppen

Forfatter(e)

Liv Bredah er lektor med tilleggsutdannelse og har engelsk, fransk, statsvitenskap, sosiologi i fagkretsen. Hun har master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i samfunnsfag og har 22 års fartstid som lærer i ungdomsskolen i samfunnsfag, engelsk og fransk.

Erik Dehle er lektor ved Ski videregående skole og Bjørknes Privatskole der han underviser i ulike samfunnsfag, historie, historie og filosofi, og norsk. Dehle har bakgrunn fra Universitetet i Oslo med fagene nordisk språk og litteratur, sosiologi, historie og idéhistorie. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole i samfunnsfagene og har undervist mange forskjellige typer elever og klasser.

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm er et helt nytt læreverk til Fagfornyelsen. Tekstene er skrevet med innlevelse og temperatur, innsikt og engasjement – av skribenter som enten er spesialister på temaet sitt eller dedikerte samfunnsfaglærere. Det gir et godt grunnlag for innsikt og motivasjon for dybdelæring.