Samene (Heftet)

Nordkalottens urfolk

Forfatter:

Odd Mathis Hætta

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 260
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276344288
Kategori: Samfunnsfag og Historie
Fag: Historie, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samene

Samene er Nordkalottens urfolk. Denne boka gir en oversikt og innføring i samisk historie, kultur og samfunn.

Den første delen omfatter samenes historie fra de eldste tider fram til vår tid. Den andre delen behandler sentrale samiske kulturelementer som språk, førkristen religion, samisk folketro og samenes skikker og sedvaner. Siste del er en bred oversikt over samisk samtid, med vekt på etterkrigshistorie, endringer i reindriften, i utnytting av utmarksressurser og endringer i bosettingen. Framveksten av samisk litteratur, organisasjoner og internasjonalt samarbeid har fått fyldig plass i boka. Forskning om samer og endring i samenes natursyn er også behandlet grundig.

Det er særlig studenter ved høyskolene, lærere i grunnskolen og den videregående skole og folk i forvaltningen som har behov for en oversiktlig og ajourført innføring om samiske forhold. Også journalister og andre mediefolk kan bruke boka som idébok og oppslagsverk. Man kan lese de enkelte kapitler uten å ha lest de foregående.

Til toppen