Revisjon. Teori og metode (Heftet)

Forfatter:

Bror Petter Gulden

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 688
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202516390
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Revisjon. Teori og metode

Revisjon. Teori og metode er skrevet som en lærebok for revisorstudenter. Med sin klare, studentvennlige stil og fremstilling er den en glimrende støtte i bachelor- og masterstudiet i regnskap og revisjon. Den er også en god støtte for praktiserende revisorer, på grunn av det praktiske utgangspunktet og den gjennomførte oppdateringen.

Boken gir en grundig og systematisk fremstilling av det teoretiske grunnlaget for revisjon av regnskaper og legger vekt på revisors vurdering av vesentlighet og risiko. Den forklarer også hvordan revisor innretter revisjonsarbeidet i praksis. Drøftelsene er forankret i Den norske Revisorforenings standarder for kvalitetskontroll, revisjon, forenklet revisorkontroll, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 7. utgaven er oppdatert i henhold til utviklingen i lover, forskrifter og standarder frem til mars 2016. Nytt er også et kapittel om revisors uttalelser og redegjørelser i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.

Viktige punkter:
gjennomarbeidet fremstilling med utstrakt bruk av eksempler basert på norske lover og standarder som gjelder per mars 2016 benyttes som lærebok ved de fleste skoler med revisjonsundervisning.

Til toppen

Forfatter(e)

Bror Petter Gulden er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er førsteamanuensis emeritus og var associate dean for bachelorstudiet i revisjon og hadde kursansvar på masterstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøyskolen BI.