Radius 5-7

Radius 6A Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 140
Illustratør: Værness, Magnus
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202405137
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Nivå: 6. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Radius 6A Grunnbok

Grunnbøkene har tydelige mål for hvert kapittel, oppstartsoppgaver for refleksjon og klassesamtale eller eksempler, differensierte oppgaver til hvert tema, problemløsningsoppgaver på alle trinn, og visuell støtte til oppgavene. Noen oppgaver er merket «Sammen». Dette er problemløsningsoppgaver hvor elevene skal diskutere og samarbeide med hverandre.

Til toppen

Forfatter(e)

Jan Erik Gulbrandsen, lektor har skrevet lærebøker i matematikk og naturfag.

Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.

Kristin Måleng har bakgrunn som allmennlærer og har lang undervisningserfaring innen matematikk på mellomtrinnet. Nå er hun inspektør ved Son skole i Vestby kommune. I tillegg leder hun en matematikkgruppe i Vestby kommune og holder kurs for matematikklærere.

Vibeke Saltnes Olsen har bakgrunn som allmennlærer, har undervisningserfaring fra mellomtrinnet og master i skoleledelse. Nå arbeider hun som rektor ved Brynseng skole i Oslo. I tillegg holder hun matematikkurs.

Radius 5-7
Radius er skrevet til K06 og blir erstattet av Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm. Det er utviklet til fagfornyelsen og bygger videre på Radius.

Radius
har som mål at elevene skal oppleve matematikkfaget som spennende, utvikle fleksible regnestrategier og bruke sin matematiske kompetanse til å løse sammensatte oppgaver.