Politikk og makt | Politikk og menneskerettigher

Politikk og makt (2012) (Heftet)

Politikk og menneskerettigheter

Forfatter:

Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 456
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202371586
Kategori: Politikk og menneskerettigheter
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Politikk og menneskerettigheter
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Politikk og makt (2012)

Elevene skal opparbeide et grunnlag for å delta i en faglig interessant diskusjon og refleksjon rundt viktige samfunnsspørsmål. Grunnlaget legges i gjennomgangen av begreper i faget, som politikk, makt, demokrati, og menneskerettigheter.

Begrepene flettes inn i gjennomgangen av viktige politiske strukturer og prosesser – både nasjonalt og internasjonalt. Til slutt i hvert kapittel trekkes det fram sentrale problemstillinger innenfor temaene og presenterer argumenter for ulike syn.

Boken inneholder en rekke nyere perspektiver og løfter fram menneskerettighetenes betydning nasjonalt og internasjonalt i et eget kapittel. Internasjonale politiske spørsmål har bred dekning, også nyere hendelser: finanskrise, EU i krise, den arabiske våren, ustabiliteten i Pakistan, utfordringene fra Iran, de nye vekstøkonomiene i øst og sør.

Gratis elevnettsted med lydbok og begrepsbank
Nettstedet er gratis og uten innlogging. Her finner elevene ulike arbeidsoppgaver, interaktive oppgaver, sammendrag av kapitlene, lydfiler av teksten i boka, utdypende bakgrunnsstoff og en begrepsbank med definisjoner og forklaringer.

Gratis lærerressurser på nett
Lærerressursene er gratis, men krever innlogging. Her finner læreren forslag til årsplan, undervisningsopplegg og prøver.

Til toppen

Andre utgaver

Politikk og makt Unibok (2015)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2015
Forfatter(e)

Axel J. Mellbye er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har undervist i ulike samfunnsfag og historie ved Wang i Oslo siden 1994. Han har også arbeidet som journalist.

Karl-Eirik Kval er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i samfunnskunnskap og norsk ved Blinderen videregående skole. Han har bakgrunn som journalist og har forsket på innvandrere og valgdeltakelse (Institutt for samfunnsforskning).

Politikk og makt | Politikk og menneskerettigher
Politikk og makt er grundig oppdatert og revidert i 2018. Det er også gjort visuelle og pedagogiske endringer. Elev- og lærernettstedet er grundig revidert i 2018.