Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Pareto 1 (LK20) (Heftet)

Lærebok samfunnsøkonomi 1 programfag

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 368
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202689858
Kategori: Samfunnsøkonomi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsøkonomi 1
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Pareto 1 (LK20)

Pareto 1 (2021) lærebok dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget samfunnsøkonomi 1.

I læreverket Pareto kontekstualiseres sentral økonomisk teori gjennom oppdaterte eksempler fra nasjonal- og internasjonal politikk og samfunnsliv.

Slik får elevene et godt faglig fundament og utgangspunkt for å forstå for hvordan økonomisk teori kan anvendes på reelle problemstillinger i samfunnet. Utforsking i samfunnsøkonomi handler om å bruke teori, statistikk og kunnskap om dagsaktuelle hendelser til å drøfte sentrale økonomiske utfordringer, og elevene må kunne veie mange hensyn mot hverandre. Oppgavene i Pareto lar elevene trene på å bruke ulike verktøy for å finne svar.

I Pareto får elevene en grundig innføring i hvordan økonomifaget er sentralt for de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Pareto elevnettsted er det læringsstier og oppgaver som lar elevene fordype seg i utvalgte temaer og jobbe med et emne fra flere vinkler og over tid. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet. Pareto lærernettsted inneholder forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, forslag til kapittelprøver og terminprøver. Lærer kan følge elevene arbeid og progresjon på nettstedet, og legge inn egne opplegg som kan tildeles enkeltelever og grupper.

Til toppen

Andre utgaver

Pareto 1 Brettbok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2021
Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Pareto er et inspirerende læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Læreverket Pareto presenterer sentral økonomisk teori i en virkelighetsnær kontekst.