Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Norsk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Ingeborg Anly og Stig Erlend Kvinge

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202668693
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 5. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Norsk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Norsk 5 Grunnbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, og en del av læreverket Norsk 1–7 fra Cappelen Damm. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy som kan hjelpe elevene i arbeidet med tekstene.

Boka er beriket med innlest lyd med ulike stemmer (se lydikon). Eleven kan også benytte seg av tekst-til-tale funksjon der teksten ikke har egne lydspor.

Ordforklaringer aktiveres ved å klikke på uthevede ord i teksten. Digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er også integrert, og oppslagene vises i lesevinduet. Elevene har også mulighet til å søke på fagord og andre ord som er forklart i boka.

Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Eleven kan markere tekst og legge inn notater, disse kan eksporteres til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven. Les mer om Unibok på www.unibok.no.

Ønsker du deg én norskbok på hvert trinn

- som er lett å forstå og enkel å bruke

- som gir mulighet til dybdelæring og fleksibilitet

- som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget

- som ivaretar kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene

Norsk 5 Grunnbok Unibok inneholder disse seks kapitlene:
1. Les lurt: leselyst og lesestrategier
2. Si det: muntlig kommunikasjon, nettvett og livsmestring
3. Del et dikt: refleksjon, kreativ tekstskaping og framføring
4. Myter og fortellinger: lesing, kreativ tekstskaping og framføring
5. Fakta og kilder: tekstskaping og kritisk bevissthet
6. Språk og dialekter: språklig mangfold og språk og identitet

Boka inneholder språksider med rettskriving, grammatikk og andre språklige emner. Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.

Til toppen

Forfatter(e)

Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Ingeborg Anly er forfatter på det nye norskverket og har i mange år jobbet systematisk med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Ingeborg er en dreven og inspirerende kursholder.

Stig Erlend Kvinge underviser på Høvik skole i Lier. Han har også jobbet med å utvikle nasjonale prøver i lesing. Stig har i mange år jobbet systematisk med leselyst og leseopplæring på mellomtrinnet.

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm
Med Norsk 5–7 fra Cappelen Damm får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Elevene jobber med lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng.