Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 4 frå Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Karine Aambø, Ingeborg Anly, Anneli Klepp og Roy-Petter K. Johansen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202561413
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 4. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norsk 4 frå Cappelen Damm Grunnbok

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, samt en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng.

Boka er delt inn i syv kapitler med norskfaglige temaer:

1. Siste! Siste! (Avis, kildekritikk, intervju, omtaler)
2. Skrekk og gru! (Spenningsfortellinger)
3. Språket ditt og deg (Identitet, nabospråk, lånord og dialekter)
4. Enig? (Argumentasjon og egne meninger)
5. Scenen er din (Stemmebruk, innlevelse, manus)
6. I tenkeboksen (Refleksjon, diskusjon, grubliser og nøtter)
7. Bøkenes verden (Leseopplevelser)

Lesing med ulike innfallsvinkler
- et variert tekstutvalg – gode tekster i mange sjangre, både til rene leseopplevelser og trening av strategier, flyt og forståelse

Skriving og tekstskaping
- mange små og store skriveoppgaver, både strukturerte og frie

Muntlig kommunikasjon
- muntlige aktiviteter – samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og presentere

Instruksjon
- systematisk arbeid med forståelse av instruksjoner

Språk, grammatikk og tegnsetting
- arbeidet med språk knyttes naturlig til relevante tekster og oppgaver

Dybdelæring
- oppgaver, tekster og samtalespørsmål som legger til rette for refleksjon og videre utforskning

NORSK 4 Grunnbok fra Cappelen Damm er laget til fagfornyelsen, så både kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er godt ivaretatt.
Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 4 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.

Bøkene kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.

Til toppen

Forfatter(e)

Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.

Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Ingeborg Anly er forfatter på det nye norskverket og har i mange år jobbet systematisk med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Ingeborg er en dreven og inspirerende kursholder.

Anneli er utdannet adjunkt og har jobbet på alle trinn i barne- og ungdomsskolen. Hun elsker barn og bøker og har blant annet skrevet de populære seriene Tor og Mia, Lines verden og om Leona, som alltid havner i trøbbel. Hun har også skrevet mange frittstående bøker for barn og unge, samt skolebøker og nivåtilpasset skjønnlitteratur i tilknytning til læreverk.

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm!
Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Dette er læreverket som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

I Norsk 1-4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper. Samtidig blir flerspråklighet tydeliggjort som en ressurs i språkopplæringen og elevene kommuniserer og uttrykker seg muntlig fra første stund.