Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 4 frå Cappelen Damm Arbeidsbok (Heftet)

Forfatter:

Marte Tovsrud Syverinsen og Karine Aambø

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202576059
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 4. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Norsk 4 frå Cappelen Damm Arbeidsbok

I NORSK 4 Arbeidsbok fra Cappelen Damm finner du oppgaver som
• trener leseflyt og leseforståelse
- inkludert lesetekster av ulik lengde med oppgaver
• stimulerer kreativitet og fantasi
• legger til rette for en funksjonell skriveopplæring - inkludert eksempeltekster med skriverammer og mange små og store skriveoppgaver
• omhandler relevante språklige emner

I Norsk 4 Arbeidsbok finner du meningsfulle og motiverende oppgaver. På fjerde trinn må elevene gradvis mestre å både å lese og skrive lengre tekster. I arbeidsboka finner du derfor lese- og skriveoppdrag av ulik lengde, med god støtte.

Til toppen

Forfatter(e)

Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm!
Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Dette er læreverket som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

I Norsk 1-4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper. Samtidig blir flerspråklighet tydeliggjort som en ressurs i språkopplæringen og elevene kommuniserer og uttrykker seg muntlig fra første stund.