Mentale knagger (Heftet)

En innføring i psykisk helsearbeid

Forfatter:

Mette Holme Ingeberg, Dag Willy Tallaksen og Børge Eide

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 232
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279500681
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mentale knagger

Mentale knagger – en innføring i psykisk helsearbeid er skrevet for studenter i bachelorprogrammene i helse- og sosialfagutdanningene.

Gjennom studenten Siri møter leseren flere eksempler på hvordan mennesker med psykiske lidelser kan oppleve livet sitt. Boka tar blant annet opp sentrale temaer som behandlingsfilosofi, etikk, nettverk, brukermedvirkning og miljøterapi.

Forfatterne har hatt et ønske om å heve bokens menneskelige tema ut over lærebokformatets stramme saklige rammer, og har tatt i bruk dikt, billedkunst og utdrag fra skjønnlitterære tekster. Håpet er at dette vil inspirere leseren til ytterligere refleksjon og fordypning i temaet psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.

Boka har caseoppgaver og studiespørsmål. Den er rikt illustrert av Arild Berg.

Innhold:
Del 1 gir en kort innføring i hva psykisk helsearbeid handler om. Etikk, ulike innfallsvinkler til psykisk helse og psykisk lidelse og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for praksis, blir presentert.

I del 2 treffer du Siri i hennes møte med mennesker med de mest sentrale lidelsene. Her finner du også stoff om hvordan du som hjelper kan forholde deg til mennesker med de psykiske lidelsene som er nevnt.

I del 3 blir vesentlige forutsetninger for praksis innen psykisk helsearbeid, så som lovverk og tjenestetilbud, gjennomgått. I denne delen er også kommunikasjon, mestring og miljøterapi vektlagt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Børge Eide er sosionom med psykologi grunnfag og videreutdanning i administrasjon og ledelse og i praktisk pedagogikk.

Han har arbeidet på folkehøgskole, arbeidskontor og i vernet bedrift. Han har også vært helse- og sosialsjef i en mindre distriktskommune, sosialsjef i en bydel i Oslo og avdelingsleder ved en institusjon for rusmisbrukere. Fra 2000 til 2004 arbeidet han ved videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Akershus. Eide er i dag ansatt ved Rud videregående skole i Akershus, hvor han er tilknyttet avdelingen for tilrettelagt opplæring.

Mette Holme Ingeberg er sykepleier med spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie.

Hun har veilederutdanning og tilleggsutdanning i pedagogikk og i administrasjon og ledelse, og har hovedfag fra Universitetet i Oslo. Ingeberg har arbeidet ved Ullevål universitetssykehus, avd. 6B da det var organisert som et terapeutisk samfunn, og har vært utevernleder ved Blakstad sykehus med for- og ettervern på Romerike. Hun har vært styrer ved psykiatrisk sykehjem, sykepleiesjef i Rælingen kommune og sykepleier på akuttavdeling for stoffmisbruk. I 1987 ble Ingeberg ansatt ved sykepleierutdanningen på Lørenskog, som nå hører til Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider for tiden som høgskolelektor i videreutdanning i psykisk helsearbeid ved høgskolen.

Dag Willy Tallaksen er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Han har arbeidet ved psykiatrisk avdeling og akuttenhet for stoffmisbrukere ved Sentralsykehuset i Akershus. Siden 1983 har Tallaksen vært ansatt ved Høgskolen i Akershus, de siste årene som førstelektor ved videreutdanning i psykisk helsearbeid. Han har vært ansatt ved Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo og er teamleder ved undervisningsprosjektet Vivat (førstehjelp ved selvmordsfare).