Lillesands historie (Innbundet)

1800-1850

Forfatter:

Berit Eide Johnsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202568078
Kategori: Historie
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lillesands historie

I denne boken trekkes linjene gjennom 50 år av Lillesands historie, fra 1800 til 1850.

Den innledes med en rundtur i ladestedet Lillesand og gjennom sognene Vestre Moland og Høvåg, med oversikt over innbyggerne og deres yrker. Deretter er årene 1800-1814 tema, med fokus på hvordan området klarte seg i ly av nøytralitet fram til 1807, og deretter i krig. Så settes søkelyset på sogneprest og eidsvollsmann Hans Jacob Grøgaard i mirakelåret 1814, før næringslivet generelt og skipsfarten spesielt er tema. Dette leder fram til kapitlet om fellesoppgaver og lokalt selvstyre. Boken avsluttes med kapitler om skole, en tidlig utvandring og Marcus Thranes arbeiderbevegelse.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Lillesands historie

Solid om Lillesands historie 14.01.2018

Berit Eide Johnsen har en uovertruffen lokalkunnskap om Lillesand som har ført til en særdeles lesbar bok om byens historie.

I et interessant innledningskapittel reflekterer Eide Johnsen over temavalg, geografisk avgrensning og metode, og hun peker på forhold som både binder sammen og skiller de ulike delene av storkommunen, og først og fremst på forskjellene mellom Høvåg, med sin tradisjonelle sterke tilknytning vestover, til Kristiansand, på den ene siden og Vestre Moland og Lillesand på den andre. Videre tenker hun høyt om sin egen bakgrunn og rolle, og fordelen og ulempene det medfører å være så tett knyttet til Lillesand som hun er gjennom egen slektsbakgrunn, oppvekst og voksenliv.

Fordelene overgår klart ulempene, synes denne anmelder. Berit Eide Johnsens uovertrufne lokalkunnskap matcher utmerket hennes generelle kjennskap til perioden og temaene hun har valgt å fokusere på. Hun har funnet en god balanse mellom lokalt, nasjonalt og internasjonalt utblikk. Næringslivet og spesielt skipsfarten har fått behørig plass, og det samme har årene med krig og kaperfart, samt utviklingen av det lokale selvstyret.

 
Frans - Arne Stylegar, FædrelandsvennenLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Berit Eide Johnsen, født i 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr.art. fra Universitetet i Bergen (1998) med avhandlingen Rederistrategi i endringstid: sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875-1925 (utgitt som bok 2001).Hun har også skrevet bøkene Han sad i prisonen -: sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814 (1993), Sørlandsk skipsfart 1600-1920 (2016) (sammen med Gustav Sætra) og Lillesands historie 1800-1850 (2017). Hun er engasjert som forfatter av ytterligere to bind av Lillesands historie (fra 1850 og fram til i dag). De senere årene har hun også publisert artikler om migrasjon og turismens historie.