Kultursensitivitet (Heftet)

Om å finne likhetene i forskjellene

Forfatter:

Ragnhild Magelssen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 219
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501091
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kultursensitivitet

I et flerkulturelt samfunn er kunnskap om kultur, våre holdninger og handlinger og ikke minst vår forståelse for andre, stadig viktigere. Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner. Målsettingen med denne boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur.

Kultursensitivitet omhandler sykepleie sett i lys av kultursensitivitet, antropologi, medisinsk antropologi, kulturbegrepet, innvandring, migrasjonshelse og bruk av tolk. Sammenhenger mellom makt, kultur og helse blir også drøftet. Sentrale samfunnsvitenskapelige begreper blir forklart og anvendt for å analysere sykehuset og sykepleie, virkelighetsopplevelse og identitetsforståelse.

Den reviderte utgaven har fått ny struktur og kapitlene om bruk av tolk og migrasjon er nyskrevet og utdypet. I kapitlet om tolk utdyper og understreker forfatteren hvor viktig det er med bruk av profesjonelle tolker for å kvalitetssikre omsorgsarbeidet. Det blir også gitt en innføring i bruk av tolk. I det nye kapitlet om migrasjon får vi bakgrunnsinformasjon om hva som skaper migrasjon, hvordan Norge er berørt av dette og refleksjon over sider ved våre regler og kriterier for innvandring.

Til toppen

Forfatter(e)

Ragnhild Magelssen er sykepleier og sosialantropolog (cand.polit.).

Hun har lang erfaring fra kultursensitivt arbeid i Norge og andre land. Magelssen arbeider som daglig leder ved Avdeling for migrasjonshelse (AFM) i Oslo.