Kulturmøter i matematikkundervisningen (Heftet)

Matematikk på 41 ulike språk

Forfatter:

Madeleine Löwing og Wiggo Kilborn

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Kulturmöten i matematikundervisningen
ISBN: 9788202394257
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Norsk som andrespråk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Norsk som andrespråk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk, Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Om utgivelsen Kulturmøter i matematikkundervisningen

Det overordnede formålet med Kulturmøter i matematikkundervisningen er å gi støtte til lærere som underviser elever med innvandrerbakgrunn i matematikk.

Feilaktig overføring fra morsmålet kan føre til en overgeneralisering av ord og begreper på andrespråket. Dette gjelder i stor grad terminologi og begreper i faget matematikk. Løsning på problemet er å framheve likheter og forskjeller i de to språkenes (i dette tilfellet «matematikkspråkenes») strukturelle oppbygning for eleven. Det krever at elevens lærere er bevisste på de matematiske begrepenes språklige struktur på de to språkene. Dette beskrives i denne boken.

Hvordan tallene er bygd opp, hvordan tid og klokkeslett uttrykkes, hvordan skriftlig regning utføres, og hvordan for eksempel brøk oppfattes, kan variere betydelig fra land til land. I denne boken får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk og innenfor ulike kulturer.

Til toppen

Presse Kulturmøter i matematikkundervisningen

«Vi trenger bøker om kulturmøter. [...] Boken tar opp hvordan møtet med et nytt land og en ny kultur kan oppleves for den som har flyttet. Innsikten har forfatterne skaffet seg gjennom intervju med innvandrere til Sverige. [...] Treffer boken målgruppen? Første del av boken (kap. 1-7) gir innsikt i utfordringer og muligheter som ligger i kulturmøter i matematikkundervisningen. Kapittel 8 egner seg som sagt som oppslagsverk. Boken kan bidra i brobyggingen mellom kulturer - den kan være til hjelp i møte med elever som tenker annerledes enn det vi har lært gjennom et langt liv i norsk skole.»

Toril Eskland Rangnes, Tangenten

Til toppen