Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft Fysikk 1 og 2 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digital elevressurs Fysikk 1 og 2

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202695989
Kategori: Fysikk 2 og Fysikk 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Fysikk 1, Fysikk 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kraft Fysikk 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Kraft Elevnettsted er digitale ressurser i fysikk for elevene som supplerer læreboka.

På nettsidene finnes fordypningsstoff, hint og løsningsforslag til oppgavene i boka, kapitteltester og repetisjonsoppgaver, interaktive oppgaver, rapport-maler, video-leksjoner, animasjoner og simuleringer som innbyr til en variert undervisning. All programmeringskode fra læreboka kan også kjøres direkte i nettleseren. Nettsidene oppdateres kontinuerlig med relevant tilleggsstoff som gir flere muligheter for dybdelæring og tverrfaglig arbeid.

Nettsidene er gratis, men krever pålogging. Lærere og elever koples automatisk sammen gjennom feide-brukeren. Det gir mange nye muligheter for samhandling og interaksjon. Skrivestøtteverktøyet er en nyttig hjelp for å komme i gang med rapportskriving, som kan sendes inn til læreren for tilbakemeldinger. Diskusjons-funksjonen lar elevene diskutere fysikkoppgaver sammen i klassen.

Til toppen

Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft er et læreverk til programfaget fysikk i videregående skole og er skrevet til ny læreplan for fagfornyelsen (LK20). Kraft legger vekt på utforsking og dybdelæring i fysikk gjennom aktiviteter og forsøk, fordypningsoppgaver og programmering. Med Kraft lærer elevene fysikk som også er relevant for samfunnet vi lever i, og som kan bidra til å løse morgensdagens utfordringer.