Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft 1 Fysikk 1 (LK20) (Heftet)

Lærebok i Fysikk 1 programfag studiespesialisering

Forfatter:

Fossum, Sandstad, Bergli, Dellnes og Myhrehagen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 368
Illustratør: Hammerstrøm, Maria
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202694944
Kategori: Fysikk 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Fysikk 1
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Kraft 1 Fysikk 1 (LK20)

KRAFT Fysikk 1 (LK20) er en alt-i-ett-lærebok med teori, oppgaver og forsøk som dekker læreplanen til fagfornyelsen i fysikk 1. Eleven ledes inn i fysikkens verden gjennom utforskende aktiviteter, undring, eksperimenter, programmering og modellering. Læreboka legger opp til fordypning om bevegelse, energi og klima. KRAFT 1 egner seg godt i klasserommet og for privatister som skal ta muntlig eksamen i fysikk 1.

SØLVVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.

KRAFT Fysikk 1 (LK20)
legger vekt på fysikkfagets eksperimentelle og utforskende natur. Teoristoffet forklares enkelt og praktisk, og fagstoffet knyttes til aktiviteter og tenkepauser eleven kan gjøre selv. På den måten utvikler eleven eierskap til teoristoffet og blir en aktiv, nysgjerrig og kritisk leser.

Læreboka er tydelig og oversiktlig, med markerte lover og definisjoner, innrammede regneeksempler, stikkord i margen og sammendrag. Hvert kapittel har en egen farge, som gjør boka innbydende og enkel å navigere i. Til hvert kapittel følger det flere varierte forsøk og nå enda flere og rikere oppgaver enn tidligere. Innlæringsoppgavene gir en gradvis progresjon og hjelper eleven med å tilegne seg stoffet. De muntlige oppgavene passer godt for diskusjoner i grupper eller framlegg for klassen, og de er også god trening før muntlig eksamen. De blandede oppgavene til hvert kapittel krever at eleven ser sammenhenger i faget og utforsker og fordyper seg i nye problemstillinger. Mange av oppgavene har løsningsforslag på den tilhørende gratis nettressursen for elever. Der ligger det også kapitteltester, interaktive oppgaver, fordypningsstoff, videoleksjoner og andre supplerende ressurser. Lærere kan dessuten kjøpe lisens til lærerressursen, som har årsplan, ferdige undervisnigsopplegg, prøver og annet støttemateriell.

KRAFT 1 bruker aktivt digitale verktøy som GeoGebra, Tracker og Python, når disse er hensiktsmessige for å løse og forstå fysikkproblemer. Videoanalyse i Tracker og modellering av reelle situasjoner bidrar til å gjøre komplekse temaer konkrete og relevante. Programmeringskompetanse bygges gradvis opp gjennom læreboka på fysikkfagets premisser. Med kodeeksempler i Python lærer elevene å bruke programmering til å håndtere reelle data, gjøre numeriske beregninger og simulere situasjoner de tidligere ikke har kunnet regne på.

Det tverrfaglige temaet "bærekraftig utvikling" kommer tydelig fram i KRAFT 1. Kapitlene om mekanisk energi, termisk fysikk og elektrisitet bygger opp grunnleggende forståelse om ulike energiformer, og i et eget kapittel om klimafysikk lærer elevene om stråling og klimamodellering. Kapittelet om kjerner og stjerner gir en oversiktlig framstilling av liv og død til stjerner, om oppbyggingen av grunnstoff, og hvor strålingenergien i stjernene kommer fra. Boka avsluttes med et eget samfunnsaktuelt kapittel som legger opp til at elevene kan prøve seg som fysikere i en grønn framtid. Her får de fordype seg i selvvalgte problemstillinger, se faget i sammenheng, og vurdere påstander og argumenter om energi og klima.

I arbeidet med nye KRAFT har vi lyttet til erfaringer og innspill fra lærere og elever. Hele boka er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen.

kraft.cdu.no

Til toppen

...Et svært brukervennlig produkt med enkel navigering, (…) klare symboler for regler/modeller, definisjoner, aktiviteter, utregninger og programmering. Dette gjør læremiddelet tilgjengelig og enkelt å orientere seg i for elevene...
BELMA-juryen for Best European Learning Material Award 2022 om Kraft 1 og 2.
Forfatter(e)

Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.

Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har bidratt som medvirkende forfatter til IPCCs klimarapport AR6.

Bergli har hovedfag i faste stoffers fysikk, hovedfag i datalingvistikk og doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Hun har undervist på bachelornivå i fysikk ved UiO, HiOA (nå Oslo Met) og NMBU, og jobbet med videreutdanning for lærere i fysikk ved UiO. Siden 2015 har hun jobbet som lektor i realfag ved Ås videregående skole. Fra 2018 har hun hatt delt stilling mellom Ås videregående skole og lærerutdanningen (ILU) ved NMBU.

Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.

Henning Vinjusveen Myhrehagen har lektorutdanning i realfag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans masterprosjekt var tilknyttet det fysikkdidaktiske forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant. Prosjektet har resultert i Viten-programmer i kvantefysikk og generell relativitetsteori. Han har siden 2015 undervist i matematikk og fysikk ved Asker videregående skole og deltatt videre i ReleKvant-prosjektet.

Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft er et læreverk til programfaget fysikk i videregående skole og er skrevet til ny læreplan for fagfornyelsen (LK20). Kraft legger vekt på utforsking og dybdelæring i fysikk gjennom aktiviteter og forsøk, fordypningsoppgaver og programmering. Med Kraft lærer elevene fysikk som også er relevant for samfunnet vi lever i, og som kan bidra til å løse morgensdagens utfordringer.