Kosmos SF, YF, Påbygging Elev- og lærernettsted naturfag (Fagfornyelsen LK20)

Kosmos Lærernettsted naturfag (2020) (Nettsted)

Digitale lærerressurser, naturfag vg1

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669805
Kategori: Naturfag SF , Naturfag påbygging og Naturfag YF
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag påbygging
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kosmos Lærernettsted naturfag (2020)

Læreren får nyttige ressurser som forslag til årsplaner, undervisnings-opplegg og tverrfaglig arbeid. Ny funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren ser og har også oversikt alle ressurser som elevene har tilgang til.

Lærernettstedet har mye nyttig funksjonalitet. Læreren kan bl. a. se rapporter for alle elever eller elevgrupper mht. tidsbruk i en valgt periode, eller se aktivitetsrapporter med resultater for grupper eller enkeltelever, f. eks som støtte for underveisvurdering eller i forbindelse med omvendt undervisning.

Lærer kan motta oppgaver fra elevene og returnere disse med kommentarer. Underveis i prosessen får elev og lærer melding på nettstedets «Hjem»-side når det foreligger nytt utkast eller nye kommentarer.

Lærer kan også velge ut og sette sammen oppgaver eller lekser og sende disse til enkeltelever, grupper eller klasser. I tillegg kan lærer lage egne skriveoppgaver og quizer og gi til elevene. Elevenes arbeid dokumenteres i en egen aktivitetsrapport.

Tilgang til lærernettstedet krever kjøp av årlig lærerlisens. Elevnettstedene er gratis.

Lærerressursene er klare til bruk nettstedet kosmos.cdu.no til skolestart 2020.

Her kan du se korte instruksjonsfilmer om ny funksjonalitet på de nye elev-og lærernettstedene til Kosmos.

Til toppen

Kosmos SF, YF, Påbygging Elev- og lærernettsted naturfag (Fagfornyelsen LK20)
Kosmos elev- og lærernettsted til LK 20 har ressurser for Kosmos SF, Kosmos YF og Kosmos Påbygging.