Kollektiv arbeidsrett (Heftet)

en innføring

Forfatter:

Tron Løkken Sundet

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202713218
Kategori: Juridiske fag og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kollektiv arbeidsrett

Hvem er arbeidslivets parter? Hva er frontfagsmodellen – og henger den sammen med den nordiske modellen? Hva er en tillitsvalgt? Hva er arbeidskamp og fagforeningsknusing? Hva er en tariffavtale? Er det forskjell på hovedavtale, særavtale og hovedtariffavtale? Hvem er riksmekleren? Hva vil det si at det mekles på overtid? Hvilke saker behandles av Arbeidsretten? Hvilken rolle spiller kollektiv arbeidsrett i det moderne arbeidslivet?

I boken Kollektiv arbeidsrett – en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene i den kollektive arbeidsretten som gir svar på disse spørsmålene. Bokens hovedtemaer er:

  • Organisasjonene og organisasjonsfrihet
  • Det kollektive arbeidslivet og EØS-retten
  • Medvirkning og medbestemmelse
  • Tariffavtalens innhold og virkninger
  • Arbeidskamp og fredsplikt
  • Tarifforhandlinger og tariffoppgjør
I fremstillingen bruker forfatteren eksempler fra rettspraksis, tariffavtaler og tariffpraksis for å sette reglene inn i en sammenheng. Teksten inneholder henvisninger til sentrale dommer fra Arbeidsretten og Høyesterett. Hvert kapittel har en rekke kontrollspørsmål som grunnlag for repetisjon og refleksjon. Fremstillingen er gjennomgående revidert og oppdatert med kilder per januar 2021.

Boken er egnet for enhver som trenger en enkel oversikt over den kollektive arbeidsretten, og kan være en nyttig innføring i rettsområdet for studenter på høyskole- og universitetsnivå.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Tron Løkken Sundet (født 1975) er nestleder (fra juni 2021 leder) i Arbeidsretten. Han har i en årrekke undervist i arbeidsrett ved universiteter og høyskoler, og har også skrevet flere bøker og artikler om kollektiv og individuell arbeidsrett.