Kjemien stemmer 1 og 2 (LK20)

Kjemien stemmer Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digital lærerressurs kjemi studiespesialisering

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202696696
Kategori: Kjemi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Kjemi 1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Kjemien stemmer Lærernettsted (LK20)

Kjemien stemmer for kjemi 1 og kjemi 2 har supplerende digitale ressurser for både lærere og elever.

Fagnettstedet for lærer til Kjemien stemmer inneholder nyttige ressurser til undervisningen i kjemi. Tilgang til nettstedet krever kjøp av lisens for innlogging og gir også tilgang til elevinnholdet.

På lærernettstedet er det forslag til årsplan, oppskrifter for tillaging av løsninger, tips og risikovurdering til forsøkene i studieboken og fullstendige løsningsforslag til utvalgte oppgaver i studieboken. Funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan tildele elevene oppgaver, legge inn egenprodusert innhold, følge elevgruppens arbeid og innleverte oppgaver fra hver enkelt elev.

Les mer om mer om funksjonaliteten på cdu.no/vgs. Digitale ressurser til elevene, se Kjemien stemmer Elevnettsted.

Til toppen

Kjemien stemmer 1 og 2 (LK20)
Kjemien stemmer 1 og Kjemien stemmer 2 danner et godt grunnlag for at elevene kan forstå og forklare verden og samfunnet som omgir dem. Kjemien stemmer Grunnbok har en systematisk struktur og er rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og oversiktlige tabeller. Både grunnbøker og studiebøker er revidert til fagfornyelsen LK20.