Internasjonale konkurser (Heftet)

med særlig fordypning i bankinsolvens

Forfatter:

Hans Fredrik Marthinussen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 228
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202442897
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter , Finans , Pengekrav og inndrivelse og Selskapsrett
Fag: Finans, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Pengekrav og inndrivelse, Selskapsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Internasjonale konkurser

Internasjonale konkurser omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet med tilknytning til flere land, går konkurs. De såkalte internasjonale konkursene har alltid skapt problemer, og for en bostyrer har det ofte vært vanskelig, både rettslig og rent faktisk, å disponere over aktiva i utlandet.

Forfatterne tar utgangspunkt i selve grunnproblemet i konkurser med tilknytning til flere land, nemlig likebehandling av kreditorene. De går altså i dybden på noen svært sentrale emner, og boken er derfor et godt utgangspunkt for alle som vil forstå problemstillingene som oppstår ved grenseoverskridende konkursbehandlinger og konkurser i internasjonale bankkonsern.

I lys av likebehandlingsspørsmålet går forfatterne så nærmere inn på problemstillinger knyttet til bankkonkurser, med utgangspunkt i de islandske bankenes kollaps i 2008 og virkningene av dette i Norge. Det gis en kort redegjørelse for regelverket for offentlig administrasjon av banker, mens hovedtyngdepunktet i behandlingen av bankkonkurser ligger på behandlingen av filialer av utenlandske banker.

Forfatterne behandler norsk internasjonal konkursrett, i tillegg til utførlige redegjørelser for internasjonale regelverk av betydning for både materiell norsk rett og våre folkerettslige forpliktelser. Også forslaget til ny norsk regulering av den internasjonale konkursretten drøftes.

Til toppen

Forfatter(e)
Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Han har en bred vitenskapelig produksjon innenfor de formuerettslige fagene, blant annet i tingsrett, panterett, pengekravsrett, konkurs- og kontraktsrett. Marthinussen har også bred internasjonal erfaring fra flere store europeiske forskningsprosjekter.
Kristine-Ýr Grøntvedt er kontraktsjurist i Subsea 7 og har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen med valgfag i shipping fra Southampton. Hun arbeider hovedsakelig med undervannskontrakter både mot leverandør og kunde, samt med arbeids- og selskapsrettslige problemstillinger. Kristine-Ýr har tidligere arbeidet som advokatfullmektig innenfor selskapsrett og transaksjoner.
Lars Olav Viset er advokatfullmektig i Advokatfirmaet BA-HR DA, og har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han arbeider hovedsakelig med transaksjoner (M&A), kontraktsrådgivning og annen forretningsjuridisk bistand overfor industri-, handels- og teknologibedrifter.
Lars-Erik Østerbø er advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein, hvor han hovedsakelig bistår norske og utenlandske långivere i forbindelse med skipsfinansieringer. Østerbø har mastergrad fra Universitetet i Bergen, og har nylig avsluttet et toårig vikariat hos DNB Banks juridiske avdeling.