Innvielse til læreryrket av Andreas Reier Jensen (Open Access)
Open Access

Innvielse til læreryrket (Open Access)

En analyse av praksislærerens veiledningssamtaler

Forfatter:

Andreas Reier Jensen

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202598990
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Lærerutdanning
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Lærerutdanning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innvielse til læreryrket

Hvordan blir man egentlig en dyktig lærer? Og hvilken rolle skal veiledning spille i utdanningen av morgendagens lærere? Denne tematikken utforskes gjennom en studie av erfarne praksislæreres formaliserte veiledningssamtaler med lærerstudenter. De viktigste spørsmålene i boka handler om hvordan praksislærer og lærerstudenter gjennomfører veiledningssamtalene. Helt konkret spørres det: Hva er innholdet i veiledningssamtalene? Hvordan vurderes lærerstudentene? Hvordan forstås konsekvensene av veiledningssamtalene?

Veiledningen som undersøkes, inneholder en trinnvis pedagogikk. Først må lærerstudenten lære seg å kontrollere, beherske og reflektere over det sosiale rommet både klasserommet og veiledningssamtalen er. Dette beskrives som en overordnet moralsk og regulerende diskurs. Denne diskursen danner grunnlaget for lærerstudentens neste trinn – som er selve undervisningen. Lærerstudenten må altså beherske to diskurser – én regulerende diskurs og én undervisningsdiskurs – for å bli en dyktig lærer. I tillegg må han eller hun tilpasse seg den regulerende diskursen i veiledningssamtalen. Den sistnevnte diskursen representerer i denne boka et innvielsesritual til læreryrket. Dette ritualet gir praksislæreren kontroll over innvielsen, samtidig som det begrenser handlingsrommet i veiledningssamtalen.

Til toppen

Andre utgaver

Innvielse til læreryrket
Bokmål Heftet 2019
Forfatter(e)

Andreas Reier Jensen (ph.d) er skoleforsker og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. I sin forskning er han særlig opptatt av forbindelser mellom skolen og samfunnet, og forholdet mellom teori og praksis i undervisning og i lærerutdanning. Han har tidligere arbeidet i videregående opplæring, på teknisk fagskole og på høgskole.